Contact

Een goed contact tussen de ouders en de school is van wezenlijk belang voor een goede begeleiding van uw kind op school. Hieronder treft u een overzicht aan op welke wijze wij contact met ouders willen onderhouden. Belangrijk voor u om te weten: heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets anders meedelen, laat het ons snel weten. Uw kind is er mee geholpen.

De mentor

Zowel voor leerlingen als voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. U kunt telefonisch, maar ook via e-mail contact onderhouden met de mentor. Al voor de aanvang van het cursusjaar hoort u wie de mentor van uw kind is. In het begin van het cursusjaar, tijdens de eerste ouderavond, maakt u kennis met de mentor. De mentor komt in het eerste leerjaar ook op huisbezoek.

Ouderavonden

Elk jaar zijn er algemene ouderavonden waarop ouders informatie krijgen over het leerjaar van hun kind of over andere op dat moment belangrijke onderwerpen. In de meeste gevallen kunt u op deze ouderavonden ook de mentor spreken.

Docentenspreekuren

Meerdere malen tijdens het schooljaar hebben de docententeams voortgangs- en leerlingbesprekingen. In december vindt het eerste docentenspreekuur plaats. Tijdens het docentenspreekuur kunnen ouders, naar aanleiding van de resultaten, de docenten van hun kind spreken. In het voorjaar krijgen ouders een advies vanuit het docententeam over het studieverloop van hun kind. Dit advies is gebaseerd op de cijfervoortgang en de visie van de docenten op het functioneren van de leerling. Ook dan is er weer een docentenspreekuur. Tussentijds zijn er natuurlijk volop mogelijkheden om met de mentor van gedachten te wisselen wanneer daar aanleiding toe is.

Persoonlijke inlogcode

Alle ouders krijgen een persoonlijke inlogcode voor het intern computersysteem van het Ostrea Lyceum. Met deze code kunnen ouders de cijferresultaten van uw kind op elk gewenst moment thuis via internet bekijken.

Het Ostrea Nieuws

Vier keer per jaar verschijnt het Ostrea Nieuws, de digitale nieuwsbrief van het Ostrea Lyceum met daarin de laatste onderwijskundige wetenswaardigheden van de school. U kunt de nieuwsbrieven ook teruglezen via de site.

Telefoon en e-mail

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u ons natuurlijk altijd bellen of e-mailen.
Het centrale telefoonnummer is 0113-212020.
Alle personeelsleden beschikken over een e-mailadres. U kunt het e-mailadres afleiden uit de drieletterige afkorting van het personeelslid.