Info voor basisscholen

Brieven

03-02 Begeleidende brief aanmeldingsformulieren

03-02 Procedure digitale aanmelding (OSO)

03-02 Contactpersonen 2017-2018

 

Voorbeeld van een begeleidende brief voor het digitaal uitwisselen:

 Voorbeeldbrief digitale overdracht voortgezet onderwijs 2010