Informatiedagen

Informatiemomenten Ostrea Lyceum 2018

Het Ostrea Lyceum is kleinschalig georganiseerd per opleiding. De informatieavonden worden daarom ook per opleiding aangeboden. Omdat soms nog onduidelijk is op welke afdeling een leerling geplaatst zal worden, zal de inhoud van de infoavonden, wat algemene informatie betreft, op de locaties Bergweg, Fruitlaan en ’s Heer Elsdorpweg identiek zijn. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen daardoor zelf bepalen welke locatie zij willen bezoeken. De avonden zijn zo gepland dat meerdere locaties bezocht kunnen worden. De data zijn als volgt:

 


Op 12 maart is er nog een extra informatieavond gymnasium en op 21 maart is er nog een extra informatiemiddag voor leerlingen en hun ouders/verzorgers die een ander advies hebben gekregen dan verwacht. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is mogelijk vanaf begin februari via deze website.

In week 49 of 50 ontvangen alle basisscholen in de regio informatiepakketjes, bestemd voor de leerlingen van groep 8. Komt u niet uit de regio, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0113-212020 of stuur een e-mail naar info@ostrealyceum.nl. Wij sturen u dan een pakketje toe.

Hieronder ziet u een aantal foto's van de informatieavonden. Zo krijgt u een indruk van wat er op zo'n avond te beleven is op het Ostrea Lyceum.

informatiemarkt voor ouders

proefjes doen bij scheikunde

lessen volgen

natuurkunde in de praktijk brengen

kennismaken met nieuwe vakken

rondgeleid worden door Ostrea leerlingen

aan de slag bij beeldende vorming

voorlichtingen van Ostrea leerlingen