Informatiedagen

Informatiemomenten Ostrea Lyceum 2017

In week 3 en 4 werden er op de verschillende locaties informatieavonden georganiseerd voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders/verzorgers. Tijdens deze avonden volgden ouders/verzorgers en leerlingen een apart programma. De leerlingen volgden verschillende lesjes en ouders/verzorgers kregen algemene en afdelingsgerichte informatie en hadden de gelegenheid om rond te kijken in de school en vragen te stellen. We konden op deze avonden weer aan zeer veel ouders en leerlingen een goede indruk te geven van wat het Ostrea Lyceum te bieden heeft. 

Inmiddels hebben (bijna) alle nieuwe brugklassers zich aangemeld. Op 21 juni verwachten wij hen op school om kennis te maken met hun nieuwe klas en mentor. Iedereen ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging per mail.

In week 49 of 50 ontvingen alle basisscholen in de regio informatiepakketjes, bestemd voor de leerlingen van groep 8. Komt u niet uit de regio, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0113-212020 of stuur een e-mail naar info@ostrealyceum.nl. Wij sturen u dan een pakketje toe.

Hieronder ziet u een aantal foto's van de informatieavonden. Zo krijgt u een indruk van wat er op zo'n avond te beleven is op het Ostrea Lyceum.

informatiemarkt voor ouders

proefjes doen bij scheikunde

lessen volgen

natuurkunde in de praktijk brengen

kennismaken met nieuwe vakken

rondgeleid worden door Ostrea leerlingen

aan de slag bij beeldende vorming

voorlichtingen van Ostrea leerlingen