Identiteit

Een open christelijke school

Het Ostrea Lyceum is een open christelijke school. Open betekent dat de school de leerlingen wil leren met een open, onbevangen, maar ook kritische blik naar de omringende wereld te kijken.

Open betekent hier ook dat de school letterlijk open staat voor leerlingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond dan de christelijke. Wel verwachten we van die leerlingen dat ze de christelijke uitgangspunten van de school respecteren.

Christelijk betekent dat we ons in de omgang met elkaar laten inspireren door Bijbelse waarden als naastenliefde, vergeving, compassie en zorg voor de ons omringende wereld. Het betekent ook dat we de christelijke feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren met elkaar vieren. In die vieringen zoeken we naar het verband tussen de Bijbelse verhalen en de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk voor mensen op de wereld die het minder getroffen hebben dan wijzelf. Jaarlijks organiseren we daarom goededoelenacties.

Tenslotte betekent christelijk dat de leerlingen levensbeschouwing/ godsdienst krijgen. Bij dit vak maken de leerlingen kennis met een scala aan levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen. Vanuit die levensbeschouwelijke, religieuze thema’s leren de leerlingen vragen stellen, antwoorden zoeken en keuzes maken.