Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB)

Op het Ostrea Lyceum krijgen leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Loopbaan Oriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan.

Bij LOB leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede (mavo) en in het derde (havo en vwo) jaar bij de keuze voor een profiel. Leerlingen van basis en kader kiezen in klas 2 voor beroepsgerichte keuzevakken die ze in klas drie en vier volgen. Alle leerlingen volgen het intersectorale profiel Dienstverlening en Producten.

Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijke doelen van LOB zijn:

•      De leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen
•      De leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier (ook wel portfolio genoemd)

De mentor is de spil in de begeleiding van leerlingen, zo ook voor loopbaanoriëntatie. Wanneer de mentor en de leerling meer steun nodig hebben, gaat de leerling naar de decaan voor specifiekere informatie en/of begeleiding. De decaan organiseert en begeleidt de activiteiten. De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor LOB in de school ligt bij de decaan.

Loopbaandossier (portfolio)

In een loopbaandossier (portfolio) beschrijft een leerling wat hij of zij heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn. LOB is een verplicht vak in de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Ook op havo en vwo is LOB een belangrijk onderdeel van de oriëntatie op studie- en beroepskeuze.

Het Ostrea Lyceum betrekt ouders bij LOB door:
•      Informatie over LOB te geven
•      Ouders in te zetten bij voorlichtingen aan leerlingen
•      Ouders tips te geven voor gesprekken thuis over LOB