LOB MAVO

Om de visie van het Ostrea Lyceum te verwezenlijken zijn vijf loopbaancompetenties van belang om de loopbaan van de leerling te sturen. Deze vijf competenties zijn:

  •  Kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  •  Motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
  •  Werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
  •  Loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  •  Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?