MAVO 1

In het eerste leerjaar van de mavo wordt er door de mentor uitleg gegeven over LOB door middel van een project. De leerlingen beginnen met een zelfreflectie: 'wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik'. In dit project wordt een uitleg van LOB gegeven  in een lessenreeks van 6 lessen. In deze lessenreeks beginnen de leerlingen met het bevragen; wie weet al wat hij/zij wil worden en waarom?

Aan de orde kan komen:

  • Presentatie over zichzelf maken
  • Verhaal schrijven over hun droombaan
  • De Marshmallow challenge
  • Eigenschappenspel
  • Motivatiespel
  • Meelopen in een bedrijf
  • Klassengesprek over de lessen
  • Mentor gesprekken (2x per jaar)

Alles wat de leerlingen over zichzelf leren, wordt opgeslagen in een portfolio (digitaal) en meegenomen naar de volgende jaren.