MAVO 2

In de loop van het tweede leerjaar gaan de leerlingen nadenken welke vakken gekozen moeten worden voor het derde leerjaar. Als eerste krijgen de leerlingen uitleg over vakken, leerwegen, sectoren en vervolgopleidingen. Er worden gedurende het schooljaar verschillende informatie- en doe-dagen georganiseerd. Er wordt een LC-data test gemaakt. Uit deze test blijkt in welke sector(en) en welke beroep(en) de leerlingen interesse hebben en of de leerling hier ook geschikt voor is. 

Aan de orde kan komen:

  • Keuzebegeleidingslessen: gastlessen van ouders over beroepen
  • Test LC-data
  • Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland: een hele dag kennismaken met verschillende onderdelen van de techniek
  • Informatieavond vakkenkeuze voor ouders/verzorgers en leerlingen
  • Doe-dag: de leerlingen kiezen een bepaalde sector en daaruit een bepaalde opleiding en gaan een middag naar het ROC om hiervan te proeven
  • Invoeren (voorlopige) vakkenkeuze
  • Mentor-/loopbaangesprek (2x per jaar)

Alles wat de leerlingen over zichzelf leren, wordt opgeslagen in een portfolio (digitaal) en meegenomen naar de volgende jaren.

Dit alles moet leiden tot een goede keuze voor mavo 3. Hoe dit eruit ziet is te lezen bij mavo 3.