MAVO 3

In het derde leerjaar moeten de leerlingen gaan nadenken welke sector en bijbehorende vakken gekozen moeten worden voor het vierde leerjaar. De leerlingen van mavo 3 beginnen met een beroepenstage. Ze bekijken verschillende beroepen en de inhouden daarvan. Er wordt uitvoerig uitleg gegeven over welke vakken, leerwegen, sectoren en vervolgopleidingen en welke vervolgmogelijkheden er zijn. De sector- en vakkenkeuzes gebeuren digitaal m.b.v. een computerprogramma. In de tweede periode van het derde leerjaar worden deze voorlopige keuzes ingevuld. 

In mavo 3 gaan de leerlingen nadenken over welke sector ze uiteindelijk gaan kiezen in het MBO:

Sector Mbo verplichte vakken:
Zorg en Welzijn       Geen
Economie Economie of Duits of wiskunde
Landbouw Geen
Techniek Wiskunde


Hoe ziet het vakkenpakket in mavo 3 eruit?

Verplichte vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Scheikunde
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • Levensbeschouwing/godsdienst
 • Kunst

Keuzevakken, gebonden aan sectoren op het VMBO:

 • Zorg en Welzijn: biologie en één van de vakken geschiedenis of aardrijkskunde of wiskunde
 • Economie: economie en één van de vakken Duits of wiskunde
 • Landbouw: wiskunde en één van de vakken natuurkunde of biologie
 • Techniek: wiskunde en natuurkunde

Naast bovengenoemde vakken is er gekozen voor nog drie vrije vakken, waarbij het totaal uitkomt op twaalf vakken voor mavo 3.

Inhoudelijk zullen mavo 3 leerlingen de volgende activiteiten voor lob volgen: 

 • Beroepenstage
 • Keuzebegeleidingslessen: gastlessen van ouders over beroepen, speeddaten met studenten van het MBO, bedrijfsbezoeken, een eindpresentatie over zichzelf
 • Meeloopdag Procestechniek (alleen voor geïnteresseerde 'techneuten')
 • Beroepenvoorlichtingsmiddag
 • Informatieavond vakkenkeuze voor ouders/verzorgers en leerlingen
 • Invoeren (voorlopige) vakkenkeuze
 • Mentor-/loopbaangesprek (2x per jaar)

Alles wat de leerlingen over zichzelf leren, wordt opgeslagen in een portfolio (digitaal) en meegenomen naar de volgende jaren.

Dit alles moet leiden tot een goede keuze voor mavo 4. Hoe dit eruit ziet is te lezen bij mavo 4.

Leerlingen die na mavo 4 naar de havo willen doorstromen, moeten voor de module kiezen.