MAVO 4

Het vierde leerjaar wordt voornamelijk gebruikt voor het voorlichten van de doorstroomtrajecten die de leerlingen kunnen kiezen, hier valt de havo ook onder. Er worden beroepenvoorlichtingsavonden georganiseerd voor: Technische sector, landbouw, uniformberoepen, dienstverlening- en gezondheidszorg, administratieve sector, handel, informatica en horeca. Ook kan er gekozen worden voor m@h@t (mavo-havo-traject).

Aan de orde kan komen:

  • Opdracht als onderdeel van het sectorwerkstuk
  • Drie intake-opdrachten voor het mbo.
  • Beroepenvoorlichtingsavond(en) voor ouders/verzorgers en leerlingen
  • Opdrachten uit het boekje: Wat wordt jouw keuze na mavo 4?
  • Digitaal Doorstroom Document wordt uitgelegd en ingevuld
  • Intakespel: oefenen van intakegesprekken waarin kwaliteiten en motieven worden benoemd
  • Op de thee bij de mentor: groepsgesprek, waarbij elke leerling, onder het genot van een hapje en een drankje, vertelt over de vervolgopleiding
  • Meeloopdagen, maximaal 2 per jaar
  • Leerling schrijft zich in voor een vervolgopleiding