Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

In deze editie

Belangrijke data

 • 6 feb Start periode 3
 • 6 feb Deze week: start training FRT (15.00-16.30 uur)
 • 16 feb Doedag Scalda BK2
 • 20 feb Toetsweek BK4
 • 21 feb Schrijver op school BK2
 • 27 feb t/m 3 mrt Voorjaarsvakantie
 • 6 mrt Deze week: afname enquête tevredenheid leerjaar 3
 • 6 mrt Deze week: zwemmen Kapelle/Omnium (sportklas 1) en tennis De Bongerd (sportklas 3)
 • 7 mrt t/m 20 mrt Tweede afnameperiode rekentoets 2F en 3F
 • 7 mrt Excursie Den Haag BK (met ma-2 in pakket)
 • 8 mrt Biddag - lesdag
 • 8 mrt Opgave herkansing BK4
 • 13 mrt Deze week: voortgangsbesprekingen (minirooster)
 • 13 mrt Deze week: bezoek voetbalwedstrijd NAC-Jong Ajax (sportklas 1) en tennis De Bongerd (sportklas 3)
 • 13 mrt t/m 15 mrt Herkansing BK4
 • 14 mrt Informatieavond reisweek BK 19.30 uur (aula Fruitlaan)
 • 15 mrt t/m 16 mrt Tweede afname rekenen ER leerlingen
 • 16 mrt Kangoeroewedstrijd wiskunde (schoolbreed)
 • 20 mrt Deze week: tennis (sportklas 1), judoclinic judo Goes/sportschool Geelhoed (sportklas 2), golfclinic Goese golf (sportklas 3)
 • 20 mrt Schoolfotograaf eindexamenklassen
 • 21 mrt Ouderavond LWT 19.30 uur
 • 27 mrt Deze week: tennis (sportklas 1), judoclinic judo Goes/sportschool Geelhoed (sportklas 2), golfclinic Goes golf (sportklas 3)
 • 27 mrt Uitreiken schoolexamendossier BK4
 • 27 mrt Facultatieve flexweek BK4
 • 29 mrt t/m 30 mrt Docentenspreekuur (aula Bergweg)
 • 31 mrt Regio Mission Olympics (sportklas 1 en 2)
 • 31 mrt Examenstuntdag BK4
 • 3 apr Deze week: golfclinic Goes golf (sportklas 3)
 • 3 apr t/m 24 mei Start C(SP)E BK
 • 10 apr Flexweek periode 3 BK1 tm BK3
 • 13 apr Paasvieringen
 • 14 apr Goede vrijdag; vrij
 • 17 apr Pasen; vrij
 • 17 apr Start periode 4

 

Van de afdelingsleiding

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vrij laat, maar nog steeds gemeend, voor iedereen een gelukkig, gezond en succesvol nieuwjaar toegewenst!

Terugkijkend op de afgelopen periode denken we bijvoorbeeld aan het kerstgala voor de bovenbouw en het nieuwjaarsgala voor de onderbouw. Ook de brugklasshow was dit schooljaar opnieuw een prachtig spektakel. Wat een energie en talent! We hopen daar meer van terug te zien bij het Ostrea Stage Event. In deze nieuwsbrief leest u meer over de audities die binnenkort plaatsvinden.

We zijn al iets over de helft van het schooljaar. De brugklassers zijn gewend, mooi om te zien hoe iedereen op school inmiddels zijn of haar plekje heeft gevonden!

Eind januari waren de informatieavonden voor groep-8 leerlingen en hun ouders. Deze werden weer enorm goed bezocht. We horen vele positieve reacties terug, de eerste aanmeldingen, ook die van de sportklassen, komen momenteel al binnen.

De komende tijd is een belangrijke. Er zijn informatieavonden over keuzes voor de toekomst, de resultaten van de toetsweken voor de bovenbouw worden bekend en we werken toe naar maart waar de volgende adviesvergaderingen en docentenspreekuren zijn.

In maart worden de adviezen gegeven over het te volgen onderwijs volgend schooljaar. Het is wellicht goed om dit eens te bespreken met uw zoon of dochter zodat hij of zij er nog een schepje bovenop kan doen om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. We wensen een ieder veel succes toe!

Met vriendelijke groeten,

Afdelingsleiding Ostrea Lyceum
 

Lees verder...
Open Podium 25 november

Meteen na de 10 uur pauze werden de eerste speakerboxen, het mengpaneel en de drumstellen versjouwd naar de aula aan de Bergweg. Microfoonstatieven uitgeklapt, aangesloten; getest (TEST 1; TEST 1…u kent het wel), multikabels gelegd, monitoren aangesloten, versterkers gesjouwd vanuit het muzieklokaal; de piano wordt ingerold, gitaren. En drumstellen dus.

Gelukkig zijn er altijd voldoende leerlingen die dit soort dingen graag doen: Team ‘Wolff’, zonder wiens hulp we kansloos zouden zijn. Vaak op de achtergrond - de meeste aandacht gaat automatisch uit naar de mensen op het podium-, maar zonder de mannen (tsja, wel altijd jongens dus; het glazen plafond hangt nog steeds dik boven het mengpaneel) achter de knoppen zou er niets te horen zijn. 

Lees verder...
Open Podium 25 november
Audities Ostrea Stage event

Op 16 en 17 juni 2017 wordt het Ostrea Stage Event gehouden in de Mythe in Goes. Leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel laten dan een wervelende show zien op het gebied van zang, dans, toneel, cabaret, acrobatiek. Het thema dit jaar is SEARCH. Oftewel op zoek naar of zoeken naar… De leerlingen die aan het Ostrea Stage Event meedoen, worden door middel van audities geselecteerd. De leerlingen kunnen zich voor de audities opgeven via ELO onder het vak Audities Ostrea Stage Event en de bijbehorende enquête in te vullen. De leerlingen mogen zich voor meerdere audities opgeven.

 

Lees verder...
Audities Ostrea Stage event
Schaatsen in Breda

Alle eersteklassers die bij de sportklas zitten, mochten gaan schaatsen. We moesten verzamelen bij de Fruitlaan, daar stonden de bussen. De schaatsbaan was in Breda. Toen we daar aankwamen, werden er tips gegeven voor de betere schaatsen: de Noren. Daarna werden we in groepjes ingedeeld.

 

Lees verder...
Schaatsen in Breda
Beverwedstrijd

Ook dit schooljaar heeft de afdeling vwo weer meegedaan aan de Beverwedstrijd. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen kennis te laten maken met informatica. Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben!  Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan oplossen. De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt... 

Lees verder...
Oude microscopen te koop

Voor leerlingen van het Ostrea Lyceum en/of hun ouders bieden wij gebruikte school-microscopen te koop aan. Het gaat om de oudere types, waar je in veel gevallen nog een lampje voor moet zetten. Het spiegeltje is aanwezig, voor het bijbehorende lampje zal zelf gezorgd moeten worden. Zie ook de foto. 
 

Lees verder...
Oude microscopen te koop
Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland klas 2 BB/KB

Op maandag 21 november 2016 maakten de leerlingen van klas 2 kennis met een aantal technische opleidingen en beroepen. Technische bedrijven lieten in samenwerking met studenten van Scalda, onze leerlingen in praktijk ervaren wat deze opleidingen en beroepen inhouden. De leerlingen volgden een workshop Bouw, wonen en interieur, een workshop Hi Tech en een workshop Transport en mobiliteit.

 

Lees verder...
Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland klas 2 BB/KB
LOB havo en vwo, januari 2017

In 3 havo en 3 vwo zijn de leerlingen rond de herfst gestart met begeleidingslessen als voorbereiding op de profielkeuze die komen gaat. Ze maken daarvoor o.a. opdrachten uit het programma Keuzeweb. Ook een interesse- en geschiktheidstest is gemaakt om inzicht te krijgen in de beste keuze voor de toekomst. Natuurlijk is het maken van een geschikte keuze voor de vakken van de bovenbouw van groot belang. Daarom hebben ouders en leerlingen van 3 havo en 3 vwo een uitnodiging voor een informatie-avond met o.a. vakkenvoorlichting ontvangen. Voor havo is de informatieavond op 9 februari en voor vwo op 8 februari.


 

Lees verder...
LOB havo en vwo, januari 2017
Uit de mediatheek op Oost

Er wordt hard gewerkt in de mediatheek. Leerlingen uit klas 6 bereiden hun debat, onderdeel van het schoolexamen Nederlands, voor. Dat is spannend en het gaat gepaard met geluid, gelach en gezucht. Het is weer toetsweek en de voorbereidingen daarvoor kun je voor een deel doen in de mediatheek: achter de computer of (gezellig) aan een tafel. Het 1e uur en na de middag zijn tutoren serieus bezig met hun uitleg aan jongere medeleerlingen.  
 

Lees verder...
Uit de mediatheek op Oost
 
Ostrea Lyceum 2017