Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

In deze editie

Belangrijke data

 • 3 apr Deze week: golfclinic Goes golf (sportklas 3)
 • 3 apr t/m 24 mei Start C(SP)E BK
 • 4 apr Ouderavond LWT klas 3 19.30 uur
 • 10 apr Flexweek periode 3 BK1 tm BK3
 • 12 apr Thema-avond ouderraad 19.30 uur (aula Fruitlaan)
 • 13 apr Identiteitsmiddag personeel; leerlingen na het 4e uur vrij
 • 13 apr Paasvieringen
 • 14 apr Goede vrijdag; vrij
 • 17 apr Tweede Paasdag; vrij
 • 17 apr Start periode 4
 • 18 apr Deze week: oefenen survivalrun (sportklas 1), obstakelrun (sportklas 2) H2A, H2B TOD Eindhoven
 • 19 apr Open podium (locatie Bergweg)
 • 24 apr t/m 5 mei Meivakantie
 • 8 mei Deze week: sponsorloop Goes Zuid (sportklas 3)
 • 8 mei Beroepsgerichte stageweek BK3
 • 15 mei Deze week: kanoën Goese Meer (sportklas 3)
 • 15 mei Beroepsgerichte stageweek BK3
 • 22 mei Deze week: mountainbiken/skaten/kanoën Hollandse Hoeve (sportklas 1), kanoën Goese Meer (sportklas 3)
 • 22 mei Beroepsgerichte stageweek BK3
 • 25 mei t/m 26 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 26 mei; vrij
 • 29 mei t/m 9 jun Derde afnameperiode rekentoets 2F, 3F
 • 29 mei Deze week: mountainbiken/skaten/kanoën Hollandse Hoeve (sportklas 1), Atletiek AV'56 (sportklas 2)
 • 29 mei Reisweek BK4
 • 2 jun Doorloop Ostrea Stage Event (9.30-16.15 uur)
 • 2 jun Eindfeest Festivuzz
 • 5 jun Tweede Pinksterdag; vrij

 

Van de afdelingsleiding

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Wat gaat het schooljaar weer snel. Aan de ’s-Heer Elsdorpweg hebben de examenkandidaten hun schoolexamendossier al getekend. De examenkandidaten zullen optimaal voorbereid moeten zijn om hun Centraal Examen goed af te gaan sluiten. We hopen natuurlijk dat héél veel leerlingen hun diploma gaan halen! Voorafgaand aan het Centraal Examen zijn er op mavo, havo en vwo nog toetsweken, de afronding van alle schoolexamens en de uitreiking van de examendossiers. Een bekende uitdrukking luidt ‘aan de finish worden de prijzen verdeeld'. Nou, de finish komt nadrukkelijk en snel in beeld!

Voor alle andere leerjaren is het ook een drukke periode. Naast reguliere lessen zijn en worden er tal van excursies, leerlingactiviteiten, wedstrijden, feesten en sportactiviteiten georganiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld ook de audities van het Ostrea Stage Event inmiddels in volle gang. Onlangs zijn ook alle voortgangsbesprekingen gehouden, gevolgd door drukbezochte docentenspreekuren. Er zijn vele afspraken gemaakt om bijvoorbeeld het schooljaar mogelijk succesvol af te kunnen ronden.

Inmiddels stromen ook de nieuwe aanmeldingen voor de brugklassen van volgend jaar ruimschoots binnen. Gelukkig zijn er veel leerlingen en ouders die het vertrouwen in onze school uitspreken. We willen alle leerlingen ook de komende tijd veel plezier en succes toewensen in deze drukke en spannende periode.

Afdelingsleiding Ostrea Lyceum
 

Lees verder...
MEP 2017

Vijf leerlingen uit vwo 4 en één uit vwo 5 deden van 15 tot 17 maart mee aan de Zeeuwse ronde van het Model European Parliamant (MEP). Bram Oome, Storm Siemerink, Paul de Vries, Shania de Bruine, Jinte Boogaards en Rebecca Smits vormden de “delegatie van Hongarije”. Nuriye van Lamoen, die vorig jaar doordrong tot de nationale ronde, was een van de commissievoorzitters. Op school waren de leerlingen al een aantal keer bij elkaar geweest om zich voor te bereiden en hadden selectierondes plaatsgevonden. 

In verschillende commissies stelden de leerlingen samen met leerlingen van zeven andere Zeeuwse scholen resoluties op om grote Europese problemen aan te pakken. Van het terugdringen van roken tot het herstellen van vertrouwen in de banken, van verbeteringen in de landbouw tot het aanpakken van de vluchtelingenproblematiek. 
 

Lees verder...
MEP 2017
Scholierenverkiezingen

Met een fenomenale opkomst van ruim 1300 leerlingen heeft het Ostrea Lyceum dit jaar de scholierenverkiezingen gehouden. De organisatie lag volledig in de handen van de leerlingen zelf en dat deden ze met een enorme toewijding. De dag werd symbolisch geopend door echte kandidaat-kamerleden. Na een drukke dag werden de stemmen geteld. De VVD haalde de meeste stemmen binnen met 20%, gevolgd door de D66 met 14,2% en het CDA met 13,3%.  

Lees verder...
Scholierenverkiezingen
MR

Komend schooljaar komen er twee plaatsen beschikbaar in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Ostrea Lyceum. De MR heeft als belangrijkste taak een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het beleid van de school. Op bepaalde punten heeft de MR instemmingsrecht op andere punten adviesrecht. Denk bij instemmingsrecht aan:

 

Lees verder...
Onderwijs in 2047

In februari was het weer zo ver: audities voor het Ostrea Stage Event. Veel enthousiaste leerlingen hebben auditie gedaan en we gaan met zeer talentvolle leerlingen een geweldige show met dans, toneel, zang en meer neerzetten. Het thema dit jaar is Search... Het Ostrea Lyceum gaat op zoek. Stel je voor: je leeft in 2040 in een wereld waar de regering wordt gevormd door Facebook, Google en andere apps. De hersenen van alle burgers zijn aangesloten op het internet en daardoor weet Google alles van iedereen. Wat als je in deze wereld op zoek gaat naar iets onverwachts? Iets wat niet op Google te vinden is?

 

 

Lees verder...
Onderwijs in 2047
Doedag klas 2 BK

Op 16 februari gingen de leerlingen van klas 2 naar een ROC in Goes, Middelburg of Vlissingen. Iedere leerling had vooraf een studierichting gekozen om nader kennis mee te maken. ’s Middags hebben de leerlingen hun ervaringen verwerkt in een collage. Ook hielden ze een presentatie over hun bezochte studierichting voor de klas. Zo kregen de leerlingen ook informatie over andere studierichtingen, naast de studierichting die ze ’s morgens hadden bezocht.

 

Lees verder...
Doedag klas 2 BK
Met ARTS naar The Lion King

Eindelijk was het dan zover! De leerlingen uit 1 vwo die de modules ARTS volgen, zijn op dinsdagavond 7 maart naar de musical The Lion King geweest in het AFAS Circustheater te Scheveningen. The Lion King: een spektakel van bijzondere kostuums, decor, zang, dans en toneelspel. Een emotioneel verhaal met verrassende humoristische momenten. Het bezoek aan deze voorstelling was direct gekoppeld aan de lesactiviteiten beeldende vorming, muziek en drama binnen de module ARTS. Bij het onderdeel beeldende vorming zijn theatermaskers gemaakt, bij muziek is musical behandeld en zijn musicalsongs bewerkt en gezongen, bij drama worden acts bedacht en geschreven. Kortom de leerlingen ARTS konden zien hoe de professionals te werk gaan en daar leer je van! Het is de bedoeling om tijdens de Cultuuravond op woensdag 7 juni de kunsten van onze leerlingen ARTS voor het voetlicht te brengen. Daarbij zijn natuurlijk ook de ouders, familie, vrienden en vriendinnen, kennissen en klasgenoten van harte uitgenodigd.
 

Lees verder...
Met ARTS naar The Lion King
Une belle journée à Paris - Havo 4

Op vrijdag 10 maart zijn de leerlingen van havo 4 met Frans in hun pakket op excursie naar Parijs geweest. De begeleiding was in handen van mevrouw Noom en ondergetekende. Het beloofde een lange dag te worden: vertrek om 6 uur en pas na middernacht terug in Goes. De leerlingen hadden zich tijdens een aantal lessen voorbereid op de excursie. Als docent Frans raak ik natuurlijk nooit uitgepraat over Parijs; ik heb er bovendien gedurende een deel van mijn studie gewoond. We bekeken de kaart, bespraken hoe de metro functioneert, wisselden ideeën uit over de plekken die ze zouden bezoeken. De leerlingen hadden namelijk in tweetallen een thema gekozen (zoals patisserie, arm/rijk, transport, dieren) en moesten daarbij in 3 uur zoveel mogelijk mooie foto’s maken. Voor de leerlingen is dat een leuke manier om goed om zich heen te kijken in deze stad en om de vrijheid te voelen van (even) zelfstandig in Parijs zijn.


 

Lees verder...
Une belle journée à Paris - Havo 4
Vrijwilligers gevraagd voor veldwerk excursie bij het Goese Sas!

De biologiesectie vraagt hulp van ouders/verzorgers die graag buiten bezig zijn met leerlingen. Wat is de bedoeling? Alle brugklasleerlingen van mavo t/m vwo gaan in mei of juni op de fiets een middag naar het Goese Sas om daar een promotiefilm over het Goese Sas te maken. Vertrek bij school is om 12.30 uur en rond 16.00 uur zijn we weer terug. De leerlingen hebben daarvoor op school tijdens biologie al voorbereidende lessen gehad, dus weten ze goed wat er bij het Goese Sas van hen verwacht wordt. Wat wij in ieder geval vragen, is om heen en terug mee te fietsen vanaf school naar het Goese Sas en ter plekke bij het Goese Sas de leerlingen een beetje te helpen en/of te stimuleren.
 

 

Lees verder...
Vrijwilligers gevraagd voor veldwerk excursie bij het Goese Sas!
 
Ostrea Lyceum 2017