Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

In deze editie

Belangrijke data

 • Let op: deze kalender wordt regelmatig aangepast. Kijk voor de actuele versie op het ouderportaal.
 • 9 feb Inleveren eindproduct pws v6
 • 12 feb Schrijver op school v2 (mediatheek Bergweg)
 • 12 feb Voorstelling mixed up v4
 • 12 feb CvB personeelsbijeenkomst vanaf 13.30 uur (onder voorbehoud)
 • 15 feb Ahoy tennis tournement (sportklas V3)
 • 15 feb ABN-AMRO world tennis tournament (sportklas V3)
 • 19 feb t/m 23 feb Voorjaarsvakantie
 • 26 feb t/m 2 mrt Minirooster ivm voortgangsbesprekingen
 • 1 mrt Veldwerkdag V5 (met ak in pakket)
 • 1 mrt Presentatieavond pws v6
 • 5 mrt t/m 10 mrt Reisweek v4,5
 • 5 mrt Schoolfotograaf V6
 • 7 mrt Rekenexamen v6
 • 9 mrt Schoolreis Efteling vwo 1,2,3
 • 12 mrt Excursie Engels v4
 • 14 mrt Biddag (= lesdag)
 • 15 mrt Deadline inleveren PO's en HD v6
 • 15 mrt Wiskunde kangoeroe wedstrijd
 • 19 mrt t/m 29 mrt Toetsweek 3 v6
 • 21 mrt t/m 22 mrt Docentenspreekuur
 • 28 mrt t/m 29 mrt Reserve toetsdagen v4,5
 • 28 mrt Thema-avond: We' ve got talent!
 • 29 mrt Paasviering (geen lessen na 12.20 uur)
 • 30 mrt Goede vrijdag; vrij
 • 2 apr Pasen; vrij
 • 3 apr t/m 20 apr Deze weken: afname enquête tevredenheid leerjaar 3
 • 3 apr t/m 6 apr Toetsweek 3 v4,5
 • 3 apr t/m 6 apr Les volgens rooster v6
 • 5 apr Opgave herkansing toetsperiode 3 v6
 • 6 apr Nieuwsbrief
 • 9 apr Start periode 4
 • 10 apr t/m 11 apr Herkansing toetsperiode 3 v6
 • 10 apr CvB personeelsbijeenkomst vanaf 12.45 uur (onder voorbehoud)
 • 12 apr t/m 13 apr 24 Challenge
 • 12 apr Start examentraining v6
 • 19 apr Opgave herkansing/inhaal toetsperiode 3 v4,5
 • 19 apr Uitreiken examendossier v6
 • 20 apr Stuntdag examenklassen
 • 23 apr t/m 4 mei Meivakantie
 • 7 jun Personeelsbijeenkomst vanaf 13.00 uur (onder voorbehoud)
 • 8 jun Leerlingen vrij na 12.20 uur ivm onze jaarlijkse pv-activiteit (onder voorbehoud)
 • 6 jul Viering en rapportuitreiking tot 12.20 uur
Van de afdelingsleiding

Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn inmiddels alweer een aardig eindje onderweg in het schooljaar. De tweede toetsweek, met voor havo 4, mavo 3 en bk 3 het rekenexamen, is alweer voorbij en de profiel- en sectorwerkstukken zijn gepresenteerd. Het resultaat van maandenlang werk werd op deze avond zichtbaar voor docenten, ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Een tijdje geleden alweer was de jaarlijkse verkiezing voor “Leraar van het jaar”. We zijn trots dat ‘onze’ Kristel van Schaik (docente Nederlands en informatiekunde in h1, kb1 en v1 en 2) daar een mooie tweede plaats behaalde. En natuurlijk ook op haar leerlingen die haar hebben voorgedragen en een goede promotiecampagne hebben gevoerd!

Op dit moment is de werving van nieuwe brugklassers in volle gang. De vier informatieavonden zijn achter de rug en druk bezocht. Momenteel volgen ca. 120 leerlingen uit groep 8 op onze school de Breinbrekersclub en zijn er rondleidingen op alle afdelingen. In maart volgen nog een extra informatieavond ‘gymnasium en vwo-Top’ en een extra informatiemiddag op alle locaties. We hopen natuurlijk dat weer veel leerlingen voor het Ostrea Lyceum zullen kiezen!

De school bruist intussen van de activiteiten. Leerlingen uit havo en vwo klas 4 en 5 wonnen de regionale voorronde van de debatwedstrijd ‘Op weg naar Het Lagerhuis’, leerlingen van de module Mastermove begeleidden bij de sportdag van korfbalvereniging Togo en leerlingen uit havo 3 bezochten de scholierenmanifestatie en Hogeschool Avans in Breda om zich voor te bereiden op een goede profielkeuze. Schrijvers komen binnenkort op bezoek op school en diverse klassen bezoeken een voorstelling. Leerlingen uit het laatste jaar van de onderbouw zijn op dit moment druk met het kiezen van een profiel/sector en bijbehorend vakkenpakket. Hiervoor zijn verschillende vakkenmarkten georganiseerd die allemaal druk bezocht werden. En dit is nog maar een kleine selectie. Op het Instagram account van onze school kunt u foto’s van veel van deze activiteiten voorbij zien komen.

We willen u ook alvast attenderen op de jaarlijkse thema-avond die georganiseerd wordt door de ouderraad. De thema-avonden zijn altijd erg druk bezocht en er worden steeds interessante sprekers m.b.t. ouders, pubers, school of een combinatie hiervan uitgenodigd. Meer informatie hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Het is nog ver weg, maar we krijgen van verschillende ouders/verzorgers al vragen over het examenrooster. Dit is nog niet op onze eigen website gepubliceerd, maar al wel terug te vinden op www.examenblad.nl. Het examenrooster is een landelijk vastgesteld rooster en dus kunt u de data van deze site gewoon aanhouden. Ouders/verzorgers van leerlingen uit bk4 hebben het examenrooster al via de mail ontvangen en kunnen dit ook terugvinden op het ouderportaal.

Met vriendelijke groet
De afdelingsleiding
 

Lees verder...
LOB havo en vwo

Profielkeuze
In 3 havo en 3 vwo zijn de leerlingen rond de herfst gestart met begeleidingslessen als voorbereiding op de profielkeuze die komen gaat. Ze hebben daarvoor o.a. opdrachten uit het programma Keuzeweb gemaakt, ze hebben een interesse- en geschiktheidstest gemaakt om inzicht te krijgen in de beste keuze voor de toekomst en er is een informatieavond met vakkenmarkt geweest op zowel de havo- als de vwo-afdeling. Tot slot hebben de leerlingen uit havo 3 op donderdag 25 januari de scholierenmanifestatie aan de HZ in Vlissingen bezocht. Zij hebben daar kennis gemaakt met de verschillende studierichtingen die de HZ aanbiedt en hebben voorlichting gekregen over de toelatingseisen en de meeste geschikte vakkenkeuze op de havo.

 

 

Lees verder...
LOB havo en vwo
Sportklas 1 schaatsclinic Breda

Afgelopen maandag hebben de toekomstige Sven Kramers, Rintje Ritsma’s en Irene Wurts van het Ostrea hun kunsten laten zien op de schaatsbaan van Breda. Onder leiding van de schaatstrainers van Optisport hebben de eerstejaars sportklasleerlingen met verschillende onderdelen van de schaatssport kennis gemaakt. De oefeningen bij de start, sprint, behendigheid, ploegenachtervolging en zelfs het onderdeel curling werden met veel enthousiasme gevolgd. De leerlingen kregen aan het einde van de dag de complimenten voor hun inzet en enthousiasme van de schaatstrainers. Samen met de leerlingen hebben wij het weer een geslaagde sportklasactiviteit gevonden.

De sportklasdocenten
 

Lees verder...
Sportklas 1 schaatsclinic Breda
Anglia examen mavo en havo

Rond half februari kunnen alle mavo- en havo-ouders een brief in de mailbox verwachten waar alle informatie in staat rondom de inschrijving voor het Anglia examen, wat in april afgenomen zal worden. Alle leerlingen havo en mavo, ook die van de examenklassen, kunnen aan dit examen deelnemen.
Mocht u vooraf al vragen hebben omtrent dit examen, stuur dan een e-mail naar anglia@ostrealyceum.nl .

 

Lees verder...
Anglia examen mavo en havo
Ostrea-leerlingen op weg naar Het Lagerhuis

Op 30 januari jl. namen tien leerlingen uit havo 4 en 5 en vwo 4 en 5 van het Ostrea Lyceum uit Goes deel aan de regionale voorrondes van de grootste Nederlandse debatwedstrijd van Nederland: ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ en hebben daar een mooie eerste plaats behaald. Andere deelnemende Zeeuwse scholen waren o.a. het Calvijn College, Scheldemond, CSW en Pontes. Het oordeel van de jury na de finalewedstrijd was dat het Ostrea Lyceum het beste gedebatteerd had en het beste als team opereerde.

 

Lees verder...
Ostrea-leerlingen op weg naar Het Lagerhuis
Skills Talents

Op 18 januari jl. was de wedstrijd van Skills Talent. Skills Talents zijn teamvakwedstrijden voor het vmbo. Tijdens een voorronde op de eigen school, provinciaal kampioenschap en nationale finale strijden de deelnemers in teams van drie leerlingen om in verschillende wedstrijdrichtingen de beste te worden van Nederland.
De leerlingen van kb3 werden de beste van alle fotografieklassen en eindigden als tweede bij het provinciaal kampioenschap. Dit is een uitstekende prestatie, aangezien ze het opnamen tegen vierdejaars leerlingen! 


 

Lees verder...
Skills Talents
Thema avond ouderraad

De ouderraad van het Ostrea Lyceum nodigt u van harte uit voor de thema avond: We've got talent! Tijdens deze avond zal De Nieuwe Lichting (DNL) op inspirerende wijze ingaan op de vraag: hoe ondersteun ik mijn kind om zijn talent tot bloei te brengen? Een programma waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor en waarin u kunt meedenken, meepraten en meelachen! Alle ouders/verzorgers hebben de uitnodiging inmiddels per e-mail ontvangen. In verband met voorbereidingen graag aanmelden voor 26 maart
 

Lees verder...
Thema avond ouderraad
Voorlichting promotieonderzoek Annemerel Mol

In het kader van scheikundig onderzoek heeft de oud-leerling (2011) Annemerel Mol voorlichting gegeven over haar promotieonderzoek. Dit sluit goed aan bij het scheikundig onderwerp (redox reacties) in de zesde klas.

Het onderzoek betreft de biologische ontzwaveling van gas. Aardgas of biogas is vervuild met een stinkend en giftig stofje: waterstof sulfide. Dit moet uit het gas worden gehaald voordat het kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om mee te koken of auto mee te rijden.

 

Lees verder...
Voorlichting promotieonderzoek Annemerel Mol
Verslag van Open Podium

In de kleine 25 jaar dat we het Open Podium organiseren, is er al heel veel moois op de planken geweest, maar deze aflevering (24 november jl.) staat zeker bij de top 10 aller tijden. Zoals altijd was er ‘van alles wat’, maar extra leuk was het dat er veel nieuwe gezichten waren die lieten zien dat het schijnbaar de gewoonste zaak van de wereld is om aan anderen te laten zien wat je kunt. En dat dan op de planken, met microfoons erbij en in de spotlights. En ook nog eens voor een zeer talrijk publiek, waarin dan ook weer veel klasgenoten zitten. Ga er maar eens aan staan.

 

Lees verder...
Verslag van Open Podium
Vrijwilligers gevraagd voor veldwerkexcursie bij het Goese Sas!

De biologiesectie vraagt hulp van ouders/verzorgers die graag buiten bezig zijn met  leerlingen. Wat is de bedoeling? Alle brugklasleerlingen van mavo t/m vwo gaan in mei of juni op de fiets een middag naar het Goese Sas om daar een promotiefilm over het Goese Sas te maken. Vertrek bij school is om 8.35 uur of 12.45 uur en rond 12.20 uur of 16.15 uur zijn we weer terug bij school. De leerlingen hebben daarvoor op school tijdens biologie al voorbereidende lessen gehad, dus weten ze goed wat er bij het Goese Sas van hen verwacht wordt. Wat wij in ieder geval vragen is

Lees verder...
Vrijwilligers gevraagd voor veldwerkexcursie bij het Goese Sas!
Uit de mediatheek

Misschien hebt u het in de krant gelezen: ‘Goed lezen is voor jeugd van groter belang dan ooit’ (PZC 18-01-2018). Lezen is iets anders dan fietsen, je moet het blijven doen anders verlies je de vaardigheid. Hoe kun je een vacature-tekst of een bijsluiter bij een medicijn begrijpen als je niet goed kunt lezen? Leesvaardigheid en leesplezier hangen nauw samen: uit onderzoek (Pisa-onderzoek, Gille, 2010) blijkt dat leerlingen die weinig plezier in lezen hebben, lager scoren. 
 

Lees verder...
Uit de mediatheek
 
Ostrea Lyceum 2018