Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

In deze editie

Belangrijke data

 • 21 nov Start periode 2
 • 21 nov Deze week: dans, locatie Janvier (sportklas 1, 2) en ehbso locatie Ostrea (sportklas 3)
 • 21 nov Deze week: B-K 4 lln en mentoren klassikaal invoeren DDD (digitaal doorstroom dossier)
 • 21 nov Deze week: BTZ B-K 2
 • 22 nov Ouderavond lob B-K 3 en 4
 • 25 nov Open podium (locatie Bergweg)
 • 28 nov Deze week: schaatsen Breda (sportklas 1), dans locatie Janvier (sportklas 2) en fitness locatie Fitland (sportklas 3)
 • 30 nov Dankdag (lesdag)
 • 2 dec Sinterklaasviering klas 1 en 2 (vanaf 6e uur)
 • 5 dec Deze week: minirooster i.v.m. voortgangsbesprekingen
 • 8 dec Studie experience in de Zeelandhallen B-K3 (13.15-16.00 uur)
 • 12 dec Deze week: Volieboltoernooi Ostrea (sportklas 1,2), dans locatie Janvier (sportklas 1,2) en fitness locatie Fitland (sportklas 3)
 • 14 dec Excursie Aken B4
 • 14 dec Keuzevakdag CIOS (sportklas 1 en 2)
 • 15 dec Excursie Aken K4
 • 16 dec Kerstgala bovenbouw (locatie Bergweg)
 • 19 dec t/m 20 dec Docentenspreekuur (locatie Bergweg)
 • 23 dec Kerstvieringen (geen lessen na 14.10 uur)
 • 26 dec t/m 6 jan Kerstvakantie
 • 9 jan Personeelsbijeenkomst, leerlingen zijn 1e en 2e uur vrij

 

Van de afdelingsleiding

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met enige vertraging ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Verzending was gepland op 11 november, maar wegens een technisch probleem ging het na het versturen van een deel van de havo- en vwo nieuwsbrieven mis. Een aantal van deze ouders heeft de nieuwsbrief toen wel ontvangen. Omdat niet zichtbaar is welke ouders dit betreft, versturen we de brief daarom (nogmaals) naar de hele groep. Wellicht ontvangt u om deze reden de nieuwsbrief nu voor de tweede of zelfs derde keer. Onze excuses hiervoor.

De introductieperiode is voorbij en ook u bent ondertussen weer op de hoogte van allerlei zaken. De ouderavonden werden een aantal weken geleden goed bezocht en dat stellen we zeer op prijs. De mentoren van klas 1 zijn gestart met de huisbezoeken. Individuele en/of persoonlijke contacten zijn gelegd en afspraken zijn gemaakt. We hopen dat uw en onze verwachtingen reëel op elkaar zijn afgestemd op deze avonden en dat iedereen weet waar hij/zij op kan rekenen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest deze avonden te bezoeken, dan kunt u een groot deel van de gegeven informatie ook terugvinden op het ouderportaal, bijvoorbeeld de oudergids of het PTA (programma van toetsing en afname).

De week voor de herfstvakantie gingen de leerlingen uit mavo en havo 4 op reis naar Barcelona, Berlijn, Londen en Tsjechië. De leerlingen die thuisbleven, hebben een week stage gelopen. Tijdens de reisweek waren ook verschillende andere excursies: leerlingen bezochten Lille en ze hielden zich bezig met het onderwerp ‘Trash’. Na de vakantie bezocht klas 2 mavo Kamp Vught. In deze nieuwsbrief vindt u verschillende verslagen van activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
afdelingsleiding Ostrea Lyceum
 

Lees verder...
Uit de mediatheek

Ook voor onze brugklassers moet de mediatheek een plek worden, waar ze graag en het liefst vaak komen. Een plek waar je rustig kunt werken, een krant of tijdschrift leest, gebruik maakt van een computer en waar je boeken kunt lenen die je leuk vindt. Alle brugklasleerlingen zijn inmiddels in de mediatheek op bezoek geweest en/of hebben het reglement en de afspraken over gewenst gedrag gekregen. Ze installeerden vrijwel allemaal de app die het mogelijk maakt vanaf je telefoon inzage te hebben in je mediatheekgegevens. Op het ouderportaal of op de intranet pagina van de school vindt u de link naar de catalogus van de mediatheek. 

Lees verder...
Uit de mediatheek
Nieuws vanuit het decanaat mavo

Het jaar is weer van start en de lob-activiteiten zijn alweer begonnen of staan in de steigers. De leerlingen in mavo 4 die deelnemen aan de Topklas Havo zijn druk bezig met extra lessen Nederlands.

Vrijdag 21 oktober namen alle mavo 3 leerlingen een kijkje bij een bedrijf naar keuze. Ze onderzochten welke beroepen er te vinden zijn in een bedrijf en of er iets bijzit waar hun hartjes sneller van gaan kloppen.

Na de herfstvakantie beginnen de lob-lessen in mavo 2 en in mavo 3. De leerlingen van mavo 2 gaan in november een dagje techniek volgen en de mavo 3 leerlingen gaan bedrijven bezoeken, krijgen gastlessen van ouders en gaan speeddaten met studenten van een ROC.

Mavo 4 is na de eerste toetsweek aan de beurt. Zij gaan onderzoeken hoever zij al zijn in hun keuze. Binnen 4 à 5 maanden moeten ze zich namelijk al in gaan schrijven bij een ROC.

Al met al is het alweer aardig bedrijvig. We hopen dat u thuis ook praat over de keuzes die uw kind moet maken: wat voor vakken heb ik nodig, wat voor beroep is iets voor mij, welke opleiding hoort daarbij? U als ouders bent daar zeer belangrijk bij.
 

Lees verder...
Brugklasshow 2016 is ‘Goed Fout!’

De voorbereidingen voor de brugklasshow dit jaar zijn weer in volle gang. De brugklasshow is al meer dan 30 jaar lang een vast onderdeel van de introductieperiode van de leerlingen op school. Alle klassen treden traditiegetrouw op met hun speciaal voor de gelegenheid geschreven en gecomponeerde liedje. Daarnaast kiest elke leerling een onderdeel naar keuze waarmee ze met een gemengde club brugklassers van alle afdelingen een optreden weggeven. Dit jaar is het thema “Goed Fout!”. Leerlingen krijgen hier elke dag mee te maken: een vraag op hun toets is goed of fout, goede of foute kleding, goed of fout gedrag en ga zo maar door. De brugklassers zijn de afgelopen weken hard bezig geweest met het oefenen van hun liedjes, knutselen, dansen, bootcampen, rope-skippen, mode showen, springen, toneelspelen en nog veel meer. Ook vrijwilligers en personeel zijn al veel uurtjes bezig om de show tot een succes te maken. We zijn er dan ook zeker van dat we op 9, 10, 11 en 12 november een spetterende show kunnen presenteren!
 

Lees verder...
Brugklasshow 2016 is ‘Goed Fout!’
Loopbaan, Oriëntatie en Beroep (LOB) havo en vwo

Toestemming vragen open dagen/meeloopdagen
De leerlingen uit de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) en vwo (klas 4, 5 en 6) kunnen weer aan de slag met hun LOB. Zij moeten een zogenaamd plan van aanpak inleveren waarop vermeld staat welke activiteiten ze dit schooljaar voor LOB willen uitvoeren. Dat kan door open dagen van hogescholen en/of universiteiten te bezoeken of zich aan te melden voor een meeloopdag of te gaan proefstuderen.

De leerlingen uit de bovenbouw krijgen per jaar maximaal twee keer toestemming om een open dag of meeloopdag te bezoeken tijdens een lesdag. Vanzelfsprekend wordt toestemming verleend als er geen bijzondere zaken op het lesprogramma staan, zoals toetsweken e.d. De leerlingen zorgen er zelf voor dat ze de gemiste lesstof van die dag inhalen. Leerlingen moeten een toestemmingsformulier invullen en inleveren bij het leerlingenloket. Dit kan tot uiterlijk een week voor de geplande activiteit. 

Lees verder...
Introductie vwo

De introductieprogramma’s op het vwo waren dit jaar weer erg leuk. Vwo 1 had een introductie waarbij met name kennismaking de boventoon voerde en in het kader hiervan werden allerlei activiteiten gepland. Vwo 2, 3 en 4 gingen bowlen en vwo 5 en 6 waren op de eerste schooldag bij Kanoa actief op het water en op het land (zie foto). De leerlingen waren enthousiast en met zo’n start belooft het een mooi schooljaar te worden!

Afdelingsleiding vwo
 

Lees verder...
Introductie vwo
@ostrealyceum

Volgt u ons ook al via social media? Op Twitter hebben we 1600 volgers en op Instagram al meer dan 2000. Het laatste nieuws over schoolactiviteiten van het Ostrea Lyceum volgt u via ons Twitter- account: @ostrealyceum of via Instagram: OstreaLyceum
 

Lees verder...
@ostrealyceum
Veldwerk aardrijkskunde havo 4

Weet u wat een hollebollig weiland is, of welke grondsoorten er zijn en hoe die in Zeeland terecht zijn gekomen? Leerlingen uit havo 4 die aardrijkskunde in hun pakket hebben weten dit inmiddels wel.

Donderdag 29 september jl. hebben de aardrijkskundeklassen een veldwerkdag gehad. Het doel van deze dag was een kennismaking met het Zeeuwse landschap in de omgeving van Hoeve van der Meulen, nabij Nisse. Bij de hoeve hebben de leerlingen kennis gemaakt met typisch Zeeuwse cultuurhistorische (menselijke) en natuurlijke landschapselementen, zoals vliedbergen, grenslindes en een vaete, een grondboring gezet en hebben ze gemeten wat het zoutgehalte van het water is. 
 

Lees verder...
Veldwerk aardrijkskunde havo 4
Het Ostrea-uur

In de onderbouw vwo valt heel wat te kiezen. Dus gaan vanaf het tweede kwartaal alle leerlingen in de brugklas een vak naar eigen keuze volgen (arts, top-Engels, sportklas, Latijn). Daar bovenop komt vanaf begin februari 2017 (start derde kwartaal) voor het eerst ook het Ostrea-uur. Dat uur zal waarschijnlijk worden gepland op een maandag- of dinsdagmorgen. Tijdens dat uur zal een deel van de leerlingen geholpen worden met vakken of vaardigheden waarmee zij moeite hebben. Te denken valt hierbij aan ondersteuning bij de kernvakken, het maken en/of plannen van huiswerk of extra oefening in rekenen en taal.

Lees verder...
Jaaractie 2016-2017

Het Ostrea Lyceum gaat met Going Global in actie komen. Dit schooljaar 2016-2017 gaat onze school zich inzetten voor een project van Edukans.

Edukans zorgt voor goed onderwijs in Afrika. Wij willen dit jaar onze aandacht richten op het Afrikaanse land Malawi. Het jaaractie-team gaat dit schooljaar samen met leerlingen en docenten verschillende acties organiseren. Allemaal voor het goede doel in Malawi om het onderwijs en gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren.

Edukans werkt met succes aan STER-schoolprogramma’s waarbinnen 5 belangrijke aspecten van het onderwijs alle aandacht krijgen (veilige leeromgeving, leren, doceren, management en ouderbetrokkenheid).
 

Lees verder...
Jaaractie 2016-2017
Trash mavo 1, 2 en 3

Voor klas 1, 2 en 3 stonden de afgelopen weken de lessen in de keuzeband weer in het teken van Trash.

De eerste klas heeft zich bezig gehouden met zwerfafval. Wat zijn de effecten daarvan op onze omgeving? Om de hoeveelheid zwerfafval in hun omgeving te onderzoeken, zijn de leerlingen de wijk in geweest om daar afval te rapen en zodoende een snoeproute te bepalen. Ook zijn ze een middag naar diverse bedrijven gegaan om te zien hoe zij omgaan met afval. Een verslag hiervan is te zien op de site van Goestig ( //www.youtube.com/watch?v=7dwuxnTZr1c&feature=youtu.be )

 

 

Lees verder...
Trash mavo 1, 2 en 3
De wand

Onverklaarbare blauwe plekken, vermoeidheid en bloedneuzen. Dat is waar het allemaal mee begon… Na een bloedonderzoek kregen we de volgende dag het verzoek om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Ik had geen idee wat mij allemaal te wachten stond, maar één ding was zeker: er was iets goed mis. Na lange tijd onderzoek kwamen de artsen erachter dat ik een zeldzame bloedziekte genaamd MDS had, waarbij de aanmaak van bloedcellen ernstig is verstoord. Als er niet gauw iets zou gebeuren, kon de bloedziekte in het ergste geval omslaan in acute leukemie. In 2010 onderging ik een beenmergtransplantatie, waarbij het afweersysteem wordt stilgelegd d.m.v. een chemokuur en plaats wordt gemaakt voor nieuwe stamcellen van een donor.

 

Lees verder...
De wand
Eerste zomerschool een succes!

Na een lange week hard werken op de zomerschool en het op maandag afleggen van een zware toets, hadden de laatste leerlingen van het Ostrea Lyceum en het Pontes Goese Lyceum vanaf 1 augustus ook vakantie. De acht leerlingen die van beide scholen meededen, scoorden voldoende waardoor de bevordering naar het volgende leerjaar, voor de meesten het examenjaar, alsnog mogelijk werd. Iedere leerling kreeg een programma op maat voor een bepaald vak en de leerlingen werden bijgespijkerd in studievaardigheden, extra winst met het oog op studiesucces.

Van het Ostrea Lyceum deden leerlingen van het vwo mee en van het Pontes leerlingen van de havo. Het was de eerste keer dat de beide scholen dit gezamenlijk organiseerden en alle betrokkenen ervaarden het als een groot succes. Dit schooljaar zal de zomerschool dus een vervolg krijgen.
 

Lees verder...
Excursie economie vwo 6

In de vroege ochtend van 27 september verzamelden zich 38 leerlingen uit vwo 6 met twee docenten op het schoolplein aan de Bergweg voor een busrit richting Randstad. Op het programma stond het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank in Amsterdam en het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

Ondanks de ruime marge in reistijd kwamen we toch een half uurtje te laat aan bij onze eerste bestemming. De bank had voor onze leerlingen desondanks nog voor 1,5 uur diverse aantrekkelijke spelvormen bedacht over het rentebeleid, economische groei, betaalvormen, herkennen van vervalsingen en nog meer geldzaken. Bij alle opdrachten konden de leerlingen groepsgewijs en individueel punten behalen en met de hoogste score van de dag wist Daniël de Jongh een leuke prijs in de wacht te slepen (foto).


 

Lees verder...
Excursie economie vwo 6
Studentenreisproduct

Studentenreisproduct voor mbo'ers jonger dan 18.Volg je op of na 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent.

Voorwaarden:

Opleiding
Je kunt het studentenreisproduct krijgen als je een voltijdopleiding (bol) aan het mbo doet. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kun je geen studentenreisproduct krijgen.

Nationaliteit
Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning type II, III of IV.

Gift of lening
Doe je mbo niveau 1 of 2, dan is je studentenreisproduct automatisch een gift. Doe je niveau 3 of 4, dan is je studentenreisproduct een lening (ongeveer € 100,- per maand). Haal je binnen 10 jaar een diploma voor minstens niveau 3, dan word je studentenreisproduct een gift.
 

Lees verder...
Studentenreisproduct
Excursie naar Lille met alle leerlingen uit havo 3

La Météo Nord-Pas-de-Calais voorspelde weinig goeds voor donderdag 20 oktober: buien met onweer. Wat gaf Moeder Natuur ons? Een zonnetje. Vooruit, de straten waren nat, heel af en toe viel er een spikkeltje, maar het was uitstekend Franse stad-weer, Lille-weer dus.

De ochtend werd besteed aan het Musée d’Art Moderne in Villeneuve d’Asq, waar binnen vijf minuten ongeveer vier vijfde van de leerlingen volgens henzelf ‘klaar!’ was met de opdracht voor beeldende vorming. Desondanks waren er leerlingen die iets verder keken dan hun neus lang was, die wonderlijke dingen zagen en daar dan iets van vonden: mooi, lelijk, makkelijk, grappig, vreemd, belachelijk, “Dat kan ik ook!” of “Mevrouw, is dit nou kunst?” Precies de redenen waarom je leerlingen mee moet nemen naar een museum.


 

Lees verder...
Excursie naar Lille met alle leerlingen uit havo 3
Oriëntatie op het MBO

De komende tijd zijn er weer open dagen op het MBO. Klik op de link voor data en locaties.

Lees verder...
Afval en boete

Een aantal van onze leerlingen vergeet weleens dat afval in een prullenbak hoort en gooit afval helaas gewoon op straat of in tuinen van mensen als zij in pauzes of na schooltijd buiten het schoolterrein verblijven. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar vooral ook heel vervelend voor de mensen die daar wonen. Daarnaast veroorzaakt het ook overmatig bezoek van meeuwen en overlast van ongedierte met alle consequenties van dien.

Met het oog op de leefbaarheid in de wijken waar onze school, maar ook andere scholen hun locaties hebben, zal er met regelmaat in deze wijken worden gecontroleerd door politie en toezichthouders op het weggooien van afval. Mocht iemand hierop betrapt worden, is de consequentie een boete ter hoogte van 70 euro voor iedereen t/m 16 jaar, personen die ouder zijn betalen 140 euro!

Wij hebben de leerlingen hierover geïnformeerd met als motto: Gooi afval gewoon in een bak, dan houd jij dat geld mooi in je zak! Iedereen blij!

 

Lees verder...
Afval en boete
Sectorwerkstuk mavo 4

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn de examenkandidaten uit mavo 4 gestart met het maken van het sectorwerkstuk. Groepjes leerlingen zijn gekoppeld aan een begeleidend vakdocent. Elke woensdagmorgen werken de leerlingen zelfstandig aan het tot stand komen van dit werkstuk. Aan de hand van een zelf gestelde hoofdvraag met daaraan gekoppelde deelvragen, gaan de leerlingen op onderzoek uit om zo meer te weten te komen over hun onderwerp. Voorbeelden van onderwerpen die door de leerlingen nader bestudeerd en onderzocht worden zijn: Vluchtelingenproblematiek, de Brexit, drugsverslaving, fileproblematiek, eetstoornissen, defensie, invloed van reclame etc. etc.

Lees verder...
Sectorwerkstuk mavo 4
 
Ostrea Lyceum 2016