Betekenisvol, uitdagend en kwalitatief hoogwaardig

Aansluiten bij de basisschool

Leerlingen die starten in de brugklas van het Ostrea Lyceum hebben in het basisonderwijs al veel kennis en vaardigheden opgedaan. Het Ostrea Lyceum wil daarbij aansluiten. Er moet sprake zijn van een doorlopende leerlijn wat betreft het onderwijs en de begeleiding van het primair naar het voortgezet onderwijs. Het Ostrea Lyceum onderhoudt daarom contact met de basisscholen. Zo worden elk jaar de docenten van de basisscholen uitgenodigd voor overleg met de mentoren van brugklassen.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Het Ostrea Lyceum biedt kwalitatief goed onderwijs, dat blijkt uit de slagingspercentages van alle opleidingen, de doorstroomgegevens en de kwaliteitskaart van de inspectie voor het onderwijs.

Het onderwijs op het Ostrea Lyceum kenmerkt zich door een afwisselend onderwijsaanbod. Klassikaal onderwijs, groepswerk, individueel onderwijs, projectonderwijs, excursies en praktijkopdrachten, het passeert allemaal de revue. Binnen het onderwijsaanbod krijgen leerlingen ook op verschillende momenten de mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes. Door het rijke aanbod van onderwijsvormen en de verschillende keuzemogelijkheden wordt ook recht gedaan aan de verschillen tussen leerlingen. Naast de overdracht van kennis, een zeer belangrijke component, wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het aanleren van studie- en onderzoeksvaardigheden, samenwerken in groepen en het presenteren van zelf bestudeerd materiaal. Op die wijze worden leerlingen optimaal voorbereid op hun studie na het voortgezet onderwijs.

Een veilige en positieve leeromgeving

Om zo optimaal mogelijk te presteren moeten leerlingen zich veilig en prettig voelen. Op het Ostrea Lyceum investeren we dan ook in een goede en veilige sfeer in de klas en op school. Een positieve benadering van de leerling staat voorop. Daarnaast worden de leerlingen er tijdens de begeleidingslessen en mentoruren op gewezen dat ze ook zelf, zowel individueel als deel uitmakend van een groep, verantwoordelijk zijn voor een positieve sfeer waar iedereen tot zijn recht kan komen.

Zelfverantwoordelijk studeren

Wanneer leerlingen eindexamen hebben gedaan, moeten ze toegerust zijn om succesvol een start te kunnen maken in het vervolgonderwijs. In het mbo, hbo of universitair onderwijs is een hoge mate van zelfstandigheid vereist. Op het Ostrea Lyceum leren we de leerlingen vanaf klas 1 zelfstandig te werken. Dit gaat stap voor stap. In de bovenbouw van het Ostrea Lyceum hebben de leerlingen zich dan de vaardigheid van het zelfverantwoordelijk studeren eigen gemaakt.

Eigentijds onderwijs

Onderwijsland staat nooit stil. Er zijn altijd nieuwe inzichten en experimenten. Dat is goed. De maatschappij is altijd in beweging en het onderwijs dient daarop in te spelen. Het Ostrea Lyceum staat midden in die maatschappij en anticipeert adequaat op maatschappelijke veranderingen en nieuwe onderwijskundige inzichten. Het Ostrea Lyceum zal echter niet met elke nieuwe wind meewaaien. Eigentijds, maar altijd gericht op kwaliteit, daar staat het Ostrea Lyceum voor!