Verkeerseducatie

Jongeren van 12-16 jaar behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Ze denken vaak dat ze onkwetsbaar zijn en gedragen zich soms roekeloos in het verkeer.

Net als het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland vinden wij het belangrijk om jongeren te overtuigen van het nut van veilig verkeersgedrag. Hierdoor worden ze zich bewust van hun gedrag in het verkeer. Daarom krijgen de leerlingen van het Ostrea Lyceum lessen in het teken van verkeersveiligheid.

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO)
Het VEVO-project stimuleert verkeerseducatie op scholen voor voortgezet onderwijs. Gemeenten, scholen en ROVZ werken hierbij nauw samen. In convenanten tussen gemeenten en scholen is vastgesteld wat de partijen elkaar garanderen. Scholen zorgen voor een verkeerscoördinator op school en structurele verkeerseducatie aan hun leerlingen. De gemeenten en het ROVZ leveren de nodige middelen, kennis en ondersteuning. De geboden verkeerseducatie sluit aan bij de landelijke leerdoelen van Permanente Verkeerseducatie (PVE). De nadruk ligt hierbij op de school-thuis-route, het herkennen van risico's en het eigen gedrag van jongeren (groepsgedrag, regeloverschrijdend enz.).