Vacatures

 

Voor schooljaar 2017-2018 zoeken we collega's voor de volgende vakken:

 

NATUURKUNDE/NASK/NATUUR-TECHNIEK

Aantal lesuren : circa 40
Afdeling : uren liggen voornamelijk op de afdelingen mavo en vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Aanvullende informatie : voor de vacature natuur-techniek zoeken we iemand met een bevoegdheid voor het theoretische deel

 

TECHNIEK

Aantal lesuren : circa 25
Afdeling : is nog niet vastgesteld, op elke afdeling wordt techniek gegeven in de onderbouw
Aanvullende informatie : vanaf dit schooljaar wordt techniek tevens aangeboden in klas 3 en 4 als profielvak van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

 

Voor deze docentenfuncties hebben we de volgende basis functie vereisten:
U beschikt over de vereiste bevoegdheid of studeert hiervoor
U bent ambitieus en heeft passie voor uw vak en het onderwijs
U hebt een moderne kijk op het onderwijs en durft deze met collega's te delen
U bent een teamspeler
U stelt zich professioneel op wat in ieder geval betekent dat u:
* flexibel en breed inzetbaar bent
* leerlingen op diverse manieren weet te motiveren
* een pro-actieve houding aanneemt
* de basiscompetenties beheerst en op peil houdt
* de missie van de school onderschrijft

Onze voorkeur gaat uit naar bevoegde docenten, maar ook studenten of zij-instromers worden van harte uitgenodigd om te reageren.

 

  

Sollicitaties kunnen voor maandag 10 april 2017 gericht worden aan:
Ostrea Lyceum
t.a.v. mevrouw E. Pieterman
Postbus 444
4460 AV Goes
Tel.: 0113 – 212020

Reacties bij voorkeur per e-mail.