Vacatures

 

Docent levensbeschouwing/Godsdienst

met ingang van      : medio januari 2018
aantal lesuren : 14
afdeling : leerjaren 1 t/m 3 van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

 

Voor deze docentenfunctie hebben we de volgende basis functie vereisten:
U beschikt over de vereiste bevoegdheid
U bent ambiteus en heeft passie voor uw vak en het onderwijs
U hebt een moderne kijk op het onderwijs en durft deze met collega's te delen
U bent een teamspeler
U stelt zich professioneel op wat in ieder geval betekent dat u:
* flexibel en breed inzetbaar bent
* leerlingen op diverse manieren weet te motiveren
* een pro-actieve houding aanneemt
* de basiscompetenties beheerst en op peil houdt
* de missie van de school onderschrijft
 

 

 

 

Sollicitaties kunnen voor 8 januari 2018 gericht worden aan:
Ostrea Lyceum
t.a.v. mevrouw E. Pieterman
Postbus 444
4460 AV Goes
Tel.: 0113 – 212020

Reacties bij voorkeur per e-mail.