Vacatures

NATUUR/SCHEIKUNDE

Met ingang van : 9 januari 2017
Aantal lesuren : 15 (vanaf februari 18)
Afdeling : vmbo basis-en kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaren 1 en 2
Aanvullende info : het betreft 11 (14) uren nask en 4 uren natuur-techniek

 

Voor deze docentenfunctie hebben we de volgende basis functie vereisten:
U beschikt over de vereiste bevoegdheid (natuurkunde of scheikunde) of studeert hiervoor
U bent ambitieus en heeft passie voor uw vak en het onderwijs
U hebt een moderne kijk op het onderwijs en durft deze met collega's te delen
U bent een teamspeler
U stelt zich professioneel op wat in ieder geval betekent dat u:
* flexibel en breed inzetbaar bent
* leerlingen op diverse manieren weet te motiveren
* een pro-actieve houding aanneemt
* de basiscompetenties beheerst en op peil houdt
* de missie van de school onderschrijft

 

 

Sollicitaties kunnen voor dinsdag 13 december 2016 gericht worden aan:
Ostrea Lyceum
t.a.v. mevrouw E. Pieterman
Postbus 444
4460 AV Goes
Tel.: 0113 – 212020

Reacties bij voorkeur per e-mail.