Samen voor een ander:

draag  bij aan de maatschappij

Locatie Oost en Zuid

Als jij ook vindt dat je niet alleen bent op deze wereld en dat je oog moet hebben voor mensen die wel een beetje hulp van jou kunnen gebruiken en als jij je hier wel voor wilt inzetten, dan hoef je niet verder te zoeken en schrijf jij je in voor deze module!

In deze module ga je aan de slag met jouw maatschappelijke betrokkenheid door activiteiten te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren in of buiten de school, waarmee je iets voor een ander kunt betekenen. Niet om er iets concreets voor terug te krijgen, maar juist uit naastenliefde. Denk dan bijvoorbeeld eens aan een spelletjesmiddag in een verzorgingshuis, voorlezen aan ouderen, een knutselmiddag met kinderen van statushouders, knuffels verzamelen voor zieke kinderen of helpen bij de voedselbank. Voordat je activiteiten gaat bedenken en uitvoeren, ga je eerst eens met je medeleerlingen in gesprek waarom jij naastenliefde zo belangrijk vindt en wie volgens jou daarmee geholpen zou kunnen worden. Daarna ga je voor een gekozen doelgroep een activiteit bedenken om dan eens te kijken wat en welke instanties/organisaties je nodig hebt om deze activiteit op poten te kunnen zetten. Uiteindelijk ga je, samen met medeleerlingen de activiteit voorbereiden en ook daadwerkelijk uitvoeren, zodat ook jij de wereld weer een beetje beter hebt gemaakt.