Roostermaker

Roostermaker (dagroosters)

Van januari tot en met april 2023 zijn wij voor 2 dagen per week op zoek naar een ervaren roostermaker. Je verzorgt samen met je twee collega-roosteraars de dagroosters.
Het betreft een vacature wegens zwangerschapsverlof.
 
Kernactiviteiten
De roostermaker draagt zorg voor de planning van de verschillende onderwijsactiviteiten en de toewijzing van onderwijsfaciliteiten.
 
Wat wordt gevraagd?
Je bent pro-actief, kan goed zelfstandig maar ook samenwerken, kan plannen en organiseren en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Dit houdt in dat je onder meer:

  • eenduidig kan communiceren over knelpunten met betrekking tot roosters en planningen en in staat is de oorzaken van problemen hierbinnen te benoemen;
  • met de nodige vindingrijkheid oplossingen voor onvoorziene problemen of situaties verzint;
  • het eigen werk goed kan uitvoeren zonder hulp van anderen;
  • niet over een 9-tot-5-mentaliteit beschikt;
  • een rechte rug heeft en ‘nee’ durft te zeggen;
  • onder tijdsdruk geen concessies doet;
  • het belang van een goed rooster voor zowel medewerkers als leerlingen van het Ostrea Lyceum voorop stelt;
  • in staat is dienstverlenend en klantvriendelijk te communiceren.

 
Ervaring met het programma Zermelo is zeer gewenst!
 
Interesse?
We ontvangen je motivatiebrief graag voor maandag 29 september 2022 via personeelszaken@ostrealyceum.nl t.a.v. mevrouw E. Pieterman.
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij mevrouw L. Rouw-Fokke (roostermaker/applicatiebeheerder) via rof@ostrealyceum.nl.