Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

 

Schooljaar 2020/2021

Herfstvakantiemaandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantiemaandag 21 december t/m vrijdag 01 januari 2021 
Voorjaarsvakantiemaandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
Goede vrijdag - Pasenvrijdag 2 april t/m maandag 05 april 2021
Meivakantiemaandag 26 april t/m vrijdag 07 mei 2021
Hemelvaartsdag + vrijdagdonderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksterenmaandag 24 mei 2021
Zomervakantiemaandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021