LOOPBAAN ORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

Tijdens je middelbare schooltijd maak je keuzes. Bijvoorbeeld keuzes voor je loopbaan, die niet altijd makkelijk zijn. Daarom krijg je tijdens Loopbaan Orientatie en -Begeleiding (LOB) informatie en begeleiding die jou helpt bij het maken van keuzes voor je toekomst!

Nadenken over het vervolg van je studie en een mogelijk beroep, dat begint al in je tweede (mavo) of in je derde (havo en vwo) jaar. In dit jaar maak je een keuze voor een profiel. Volg je de basis- of kaderopleiding dan kies in je in klas 2 voor beroepsgerichte keuzevakken die je in klas 3 en 4 volgt.

Belangrijke doelen van LOB zijn:

  • Jezelf leren kennen;
  • Zicht hebben op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier (portfolio).

Begeleiding
Je mentor is jouw eerste aanspreekpunt voor loopbaanoriëntatie. Wanneer je meer steun nodig hebt, biedt de decaan je aanvullende informatie en/of begeleiding. Bij deze decaan ligt ook de eindverantwoordelijkheid van LOB. In je loopbaandossier (portfolio) beschrijf je wat je gedaan hebt om te weten te komen wat jouw loopbaancompetenties zijn.

LOB en ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom willen wij ze graag betrekken bij LOB. Dit doen we door hen informatie over LOB te geven, door hen te vragen voorlichting te komen geven aan de leerlingen en door hen tips te geven voor gesprekken die thuis gevoerd worden over LOB. Daarnaast organiseren we vakkenmarkten en ouderavonden en maken we gebruik van dedecaan.net, zowel voor ouders als leerlingen.