Aanmelden klas 1
De aanmelding voor het Ostrea Lyceum verloopt in de meeste gevallen via de basisschool. Zij ontvangen van ons hiervoor in december de aanmeldformulieren en geven dit bij het bespreken van de adviezen en het onderwijskundig rapport aan je ouder(s) en/of verzorger(s). Je vult het formulier in en levert dat terug in bij de juf of meester. De basisschool verzamelt vervolgens alle formulieren en stuurt die tegelijk met het digitale dossier naar onze school. In 2025 moeten alle aanmeldingen uiterlijk zijn aangeleverd in de centrale aanmeldweek: de week van dinsdag 25 t/m maandag 31 maart. Eerder mag natuurlijk ook.

Heb je geen aanmeldformulier gekregen, bijvoorbeeld omdat je buiten de regio woont? Dan kun je dit natuurlijk ook bij ons aanvragen! Klik hiervoor op onderstaande link, of vraag telefonisch een formulier aan via 0113-212020.

Aanmeldformulier 
Download het aanmeldformulier schooljaar 2024-2025
Vraag een papieren versie op

Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kun je inleveren bij je basisschool. Is dit niet mogelijk, dan kun je het ook opsturen naar:

Ostrea Lyceum
t.a.v. leerlingenadministratie aanmeldingen
Postbus 444
4460 AV Goes

Aanmelden klas 2 of hoger
Wil je aanmelden op onze school, maar zit je op dit moment al op een andere vo-school? Doorloop dan de volgende stappen:

  • Meld je wens om over te stappen bij de school waar je nu ingeschreven bent;
  • Neem telefonisch contact met ons op via 0113-212020. Je wordt dan, samen met je ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek met één van onze teamcoördinatoren;
  • Lever een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier in.

Algemeen
Nadat de aanmelding (ondertekend aanmeldformulier én gegevens van de school van herkomst) compleet is, onderzoekt de school of plaatsing mogelijk is. Ouders/verzorgers geven met het ondertekenen van het aanmeldformulier toestemming voor dit onderzoek waarmee het Ostrea Lyceum in de gelegenheid wordt gesteld om informatie in te winnen en een dossier aan te leggen dat plaatsing ondersteunt. Bij overgang PO-VO is hiervoor een wettelijke termijn ingesteld van 6 weken. Dit kan verlengd worden met nog eens vier weken wanneer aanvullend onderzoek nodig is. Voor instroom vanuit V(S)O naar VO geldt deze termijn niet. De ontvangende school geeft aan wat een redelijke termijn is om de benodigde informatie te verzamelen die plaatsing onderbouwt.

Ouders/verzorgers en/of leerlingen zijn bij de aanmelding verplicht om informatie te verschaffen betreffende stoornissen, beperkingen of handicaps van hun kind en aan te geven of er behoefte is aan aanpassingen v.w.b. het onderwijs. Informeer ons dus al bij de aanmelding als extra ondersteuning nodig is. Tot alle gegevens compleet zijn, wordt de termijn om een beslissing op toelating te nemen, opgeschort (artikel 8.8 en 8.9 WVO 2020 en artikel 61 WEC) .

Deadline

Aanmelden voor schooljaar 2025-2026 kan tot uiterlijk 13 juni 2025. Aanmeldingen die op die datum niet compleet zijn of na die datum binnenkomen, zullen pas na de zomervakantie in behandeling worden genomen.

 

Vragen?

Vragen? Neem contact met ons op via 0113-212020 of via info@ostrealyceum.nl