De aanmelding voor het Ostrea Lyceum verloopt in de meeste gevallen via de basisschool. Zij ontvangen van ons hiervoor in december de aanmeldformulieren en overhandigen dit bij het bespreken van de adviezen en het onderwijskundig rapport aan de ouder(s) en/of verzorger(s).

Heeft u geen aanmeldformulier gekregen, bijvoorbeeld omdat u buiten de regio woont? Dan kunt u dit natuurlijk ook bij ons aanvragen! Klik hiervoor op onderstaande link, of vraag telefonisch een formulier aan via 0113-212020.

Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u inleveren bij de basisschool van uw kind. Is dit niet mogelijk, dan kunt u het ook opsturen naar:

Ostrea Lyceum
t.a.v. leerlingenadministratie aanmeldingen
Postbus 444
4460 AV Goes

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024 kan tot uiterlijk 30 juni 2023. Aanmeldingen die op die datum niet compleet zijn of na die datum binnenkomen, zullen pas na de zomervakantie in behandeling worden genomen. Dat geldt ook voor aanmeldingen voor klas 2 en hoger.

Download het aanmeldformulier schooljaar 2022-2023
Download het aanmeldformulier schooljaar 2023-2024 

Vraag een papieren versie op

Vragen?

Vragen? Neem contact met ons op via 0113-212020 of via info@ostrealyceum.nl