Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

Schooljaar 2023/2024

* Let op: de herfstvakantie 2023 en de meivakantie 2024 wijkt af van het advies van het ministerie van OCW. 

Herfstvakantie* maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december t/m vrijdag 05 januari 2024 
Voorjaarsvakantie maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024
Goede vrijdag - Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie* maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei 2024
Hemelvaartsdag  donderdag 9 t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024

 

Schooljaar 2024/2025

Herfstvakantie  
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Goede vrijdag - Pasen 
Meivakantie  
Hemelvaartsdag  
Pinksteren 
Zomervakantie