Het Ostrea Lyceum volgt het provinciale advies voor de schoolvakanties en stemt het vakantierooster af met de medezeggenschapsraad (MR).

Schooljaar 2023/2024

* Let op: de herfstvakantie 2023 en de meivakantie 2024 wijkt af van het advies van het ministerie van OCW. 

Herfstvakantie* maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december t/m vrijdag 05 januari 2024 
Voorjaarsvakantie maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 2024
Goede vrijdag - Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie* maandag 22 april t/m vrijdag 03 mei 2024
Hemelvaartsdag  donderdag 9 t/m vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2024

 

Schooljaar 2024/2025

* Let op: de voorjaarsvakantie wijkt af van het advies van het ministerie van OCW.

Herfstvakantiemaandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2024
Kerstvakantiemaandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie*maandag 3 t/m vrijdag 7 maart 2025
Goede vrijdag vrijdag 18 april 2025 
Meivakantie - Bevrijdingsdagmaandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag donderdag 29 t/m vrijdag 30 mei 2025
Pinksterenmaandag 9 juni 2025
Zomervakantiemaandag 7 juli t/m vrijdag 15 augustus 2025