Dakpanklassen en tweejarige brugperiode

Op het Ostrea Lyceum werken we met dakpanklassen (basis/kader, kader/gemengde leerweg, mavo/havo en havo/vwo). In deze dakpanklassen wordt gedifferentieerd lesgegeven en de leerlingen krijgen cijfers op twee niveaus. In combinatie met onze tweejarige brugperiode krijgt de leerling op deze manier voldoende tijd om zich te ontwikkelen en weten we aan het eind van klas 2 op welke afdeling de leerling het best op zijn/haar plek zal zijn voor de verdere schoolloopbaan. Naast de dakpanklassen worden er ook aparte vwo- en mavo-klassen gevormd (zie schema hieronder).

De tweejarige brugperiode houdt in dat leerlingen in principe na het eerste jaar niet kunnen blijven zitten of afstromen naar een lagere opleiding. Wanneer we, in uitzonderlijke situaties, merken dat een leerling toch niet op de juiste plaats zit, wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

Wij hebben de volgende brugklassen: 

Naam brugklasVoor leerlingen met advies 
Dakpanklas basis/kader (Bergweg)
 • vmbo-basis
 • vmbo-basis/kader
 
Dakpanklas kader/gemengd (Bergweg)
 • vmbo-kader
 • vmbo-kader/gemengd
 • vmbo-gemengd
 
Mavo (Fruitlaan)
 • vmbo- gemengd/theoretisch
 • vmbo- theoretische leerweg
 
Dakpanklas mavo/havo (Fruitlaan)
 • vmbo-t/havo
 • havo
 
Dakpanklas havo/vwo (Fruitlaan)
 • havo
 • havo/vwo
 
Vwo (Fruitlaan)
 • vwo
 

 

Als je hierover nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat kan per mail naar info@ostrealyceum.nl of telefonisch via 0113-212020.