Naar het voortgezet onderwijs

De stap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke. Door het onderwijs goed aan te laten sluiten op het onderwijs van de basisschool doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo snel mogelijk thuis voelt bij ons. Je kiest voor een opleiding die bij jou past, krijgt de zorg en ondersteuning die je nodig hebt en krijgt de mogelijkheid om te kiezen (voor een) van onze specials. Je start met een tweejarige brugperiode, zodat je kunt wennen en langer de tijd krijgt om te laten zien wat je kunt.

Dakpanklassen en tweejarige brugperiode

Op het Ostrea Lyceum werken we met dakpanklassen (basis/kader, kader/gemengde leerweg, mavo/havo en havo/vwo). In deze dakpanklassen wordt gedifferentieerd lesgegeven en de leerlingen krijgen cijfers op twee niveaus. In combinatie met onze tweejarige brugperiode krijgt de leerling op deze manier voldoende tijd om zich te ontwikkelen en weten we aan het eind van klas 2 op welke afdeling de leerling het best op zijn/haar plek zal zijn voor de verdere schoolloopbaan. Naast de dakpanklassen worden er ook aparte vwo- en mavo-klassen gevormd (zie schema hieronder).

De tweejarige brugperiode houdt in dat leerlingen in principe na het eerste jaar niet kunnen blijven zitten of afstromen naar een lagere opleiding. Wanneer we, in uitzonderlijke situaties, merken dat een leerling toch niet op de juiste plaats zit, wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

Afwisselend onderwijsaanbod

Onderwijs op het Ostrea Lyceum is allesbehalve saai. Je krijgt klassikaal les, werkt in groepen, volgt individueel onderwijs, projectonderwijs, maakt praktijkopdrachten, krijgt verkeerseducatie en gaat op excursie. Je kunt deels je eigen weg bepalen door keuzes te maken tussen de verschillende onderwijsvormen en afstudeervarianten.

Kennis overdragen is belangrijk, maar onderwijs vraagt om meer! We besteden uitgebreid aandacht aan het aanleren van studie- en onderzoeksvaardigheden, samenwerken in groepen, zelfstandig werken en het presenteren van het zelf bestudeerd materiaal. Zo weet je zeker dat je na je middelbare schooltijd helemaal klaar bent voor je vervolgstudie.

Eigentijds onderwijs

Eén ding is zeker: onderwijsland staat nooit stil. Er zijn altijd nieuwe inzichten, nieuwe experimenten en maatschappelijke veranderingen.  Dat is goed. Onze maatschappij is altijd in beweging en het onderwijs speelt daarop in met (digitale) lesvormen. Dat betekent niet dat we met elke nieuwe wind meewaaien, maar wel dat we bewust en adequaat anticiperen op maatschappelijke veranderingen en nieuwe onderwijskundige inzichten. Daarom vinden we 'blended learning' belangrijk; we combineren verschillende lesvormen waardoor het leren leuk blijft. Doordat je op je eigen manier en tempo kunt leren, wordt het leren flexibeler en uitdagender. Daardoor neem je leerstof beter op en houd je makkelijker de interesse en focus vast.

Opleidingen

opleidingen

Onderwijs moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te makkelijk. Het moet bij je passen, het moet je uitdagen. Wij streven ernaar onze leerlingen op basis van het advies van de basisschool direct op het juiste niveau les te geven. Want iedereen heeft recht op passend onderwijs.

Lees meer
Specials

specials

Er is meer dan alleen het gewone onderwijsprogramma. Op het Ostrea Lyceum maak je kennis met verschillende activiteiten op het gebied van cultuur en sport. Denk aan toneel- en filmvoorstellingen, museumbezoek, muziekuitvoeringen, excursies en buitenlandse reizen. Ben je sportief? Kies dan voor de sportklas! Wil je op Europees niveau certificaten behalen? Dan kun je deelnemen aan o.a. het Anglia-examen.

Lees meer
Begeleiding

Begeleiding

Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt, ook als dit betekent dat je extra zorg nodig hebt. Er zijn binnen de school verschillende manieren waarop leerlingen begeleid kunnen worden. De mentor is het eerste aanspreekpunt en gaat met ouders en leerling in gesprek als er extra hulp nodig is.

Lees meer