De organisatie op het Ostrea Lyceum bestaat uit een raad van toezicht, het bestuur en de teamleiding. Het beleid wordt mede en met behulp van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Leerlingen hebben vooral te maken met hun mentor, maar ook met leerlingcoördinatoren, zorgcoördinatoren en decanen. Voor de ondersteunende processen hebben we een financiële administratie, een personeelsadministratie, een leerlingenadministratie, een dienst ICT en roostering, drie mediatheken en een facilitaire dienst.

Een compleet overzicht van de e-mailadressen van docenten en functionarissen staat op het ouder- en leerlingenportaal. 

Rector/bestuurder:              dhr. E. Boerhout                   
Lid centrale directie a.i.:     dhr. R. Schipperen