VWO

Het vwo vind je samen met de havo aan de Fruitlaan. Deze opleiding bereidt jou voor op studies aan de universiteit en duurt zes jaar. Op het vwo kennen we twee opleidingen; het atheneum en het gymnasium. Bij het gymnasium krijg je les in de talen Latijn en Grieks uit de klassieke oudheid.

Op de universiteit wordt grote zelfstandigheid verwacht. Tijdens begeleidingslessen besteden we daarom aandacht aan plannen en presenteren en het omgaan met stress. We leren je, door middel van sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te bieden, open, betrokken en kritisch om te gaan met veranderingen en diversiteit. Respect vinden we daarbij heel belangrijk! Daarom kent iedere docent jou en kun je altijd bij de mentor terecht.

Leerjaar 1 en 2

In de eerste weken leer je jouw klasgenoten, docenten en school beter kennen. Die periode sluiten we in oktober af met de brugklasshow. Daarna begint de échte uitdaging; laten zien dat vwo voor jou de beste opleiding is! De mentor helpt je daarbij, onder andere door thuis langs te komen. In leerjaar 1 krijg je vakken als Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, maar ook het vak NLT (natuur, leven en techniek). NLT is een combinatievak van o.a. natuurkunde, scheikunde, techniek en biologie. Je gaat aan de slag met allerlei uitdagende vraagstukken en leert door de theorie in praktijk te brengen. Nieuw op vwo is het vak wetenschap, wat in schooljaar 2020-2021 van start is gegaan. Daarnaast volg je natuurlijk twee uur per week de door jou gekozen modules van de ostreAcademy.

Na het eerste jaar stroom je door naar vwo 2. Heb je voor gymnasium gekozen? Dan krijg je vanaf dit jaar Grieks en Latijn. Gymnasiumleerlingen volgen geen Spaans. Aan het einde van het tweede jaar wordt gekeken of vwo voor jou het beste niveau is.

Leerjaar 3

In het derde jaar krijg je de vakken natuurkunde, scheikunde en economie erbij. Je kiest dit jaar ook je profiel. Omdat die keuze best belangrijk is voor wat je na het vwo wilt studeren ontvang je begeleiding bij die keuze. Jouw mentor en decaan spelen een belangrijke rol. We maken daarbij gebruik van de methode Qompas. In deze periode volg je een gepersonaliseerd traject. Testen en persoonlijke opdrachten helpen jou bij het maken van een geschikte profielkeuze. Daarnaast worden je capaciteiten en de adviezen van docenten hierin meegenomen. Je kunt in dit jaar kiezen uit de volgende profielen:

Natuur en Techniek
Natuur en Gezondheid
Economie en Maatschappij
Cultuur en Maatschappij

Leerjaar 4

Je zit nu in de bovenbouw! Vanaf dit jaar ga je echt aan de slag met het profiel wat je in jaar 3 hebt gekozen. In dit jaar krijg je jouw eerste schoolexamens en aan het einde van het jaar rond je jouw eerste examenvak, maatschappijleer, zelfs al af! Er wordt in dit jaar zelfstandigheid van jou verwacht. De mentor blijft op de achtergrond betrokken. In november bezoek je samen met klasgenoten de Studie en Beroepen Voorlichtingsmiddag op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Daarna maak je een plan van aanpak waarin je aangeeft welke opleidingen je dit jaar gaat bezoeken en volg je een aantal LOB lessen waarin je in Qompas bewust aan de slag gaat met jouw loopbaantraject.

Leerjaar 5

In dit jaar leggen we de basis voor jouw eindexamen en start je met het profielwerkstuk, de meesterproef van jouw opleiding. De resultaten die je in dit jaar behaalt zijn belangrijk, want studies met een decentrale selectie laten deze resultaten vaak meewegen bij de toelating. Tijdens dit jaar ga je meeloopdagen bezoeken en proefstuderen en werk je in Qompas aan de verdieping van jouw loopbaantraject.

Leerjaar 6

Tijd voor de finale! In dit jaar presenteer je jouw profielwerkstuk aan ouders en klasgenoten en daarna gaan we aan de slag met het voorbereiden van jouw vervolgstudie. Je bezoekt meeloop- en proefstudeerdagen en doet opdrachten om tot een definitieve studiekeuze te komen. Vóór 15 januari moet je inschrijven voor de studies met decentrale selectie en voor de andere opleidingen is 1 mei de deadline. In mei start het centraal examen. We sluiten het jaar natuurlijk af met een feestelijke diploma-uitreiking!

Het examen

Het examen bestaat uit een landelijk centraal examen en meerdere schoolexamens. Alle resultaten leggen we vast in jouw persoonlijke examendossier. Sommige vakken sluit je af in het vierde of vijfde jaar. Het landelijk centraal examen is de afsluiting van jouw opleiding.