Voedselbank De bevelanden

Een steentje bijdragen aan de maatschappij, dat vinden we belangrijk. Daarom organiseren leerlingen en docenten ieder jaar verschillende acties waarmee we geld ophalen voor een goed doel. Dit schooljaar is ons doel Voedselbank De Bevelanden. Omdat we maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid belangrijk vinden, verbinden we ons graag een jaar aan deze stichting.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Wist je dat er in Nederland genoeg voedsel is voor alle inwoners en niemand dus honger hoeft te hebben? De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. We gaan daarmee verspilling tegen en dat is goed voor mens en milieu.

Dit schooljaar halen we geld op met o.a. een bakesale, verkoop van Valentijscadeautjes, pannenkoekenverkoop, lesmarathon en nog veel meer.