3FM Serious Request

25 november 2019

Op woensdagmiddag 18 december zal a.s. op de Grote Markt in Goes de aftrap van de jaarlijkse actie van 3FM Serious Request plaatsvinden. Als Ostrea Lyceum willen we daar ook graag ons steentje aan bijdragen! Natuurlijk hebben we ons eigen gekozen jaardoel voor de Plastic Soup Foundation, maar deze kans wilden we toch ook niet laten lopen, zeker ook omdat deze actie altijd erg leeft onder jongeren. De oorspronkelijke actie ter ondersteuning van de Plastic Soup Foundation om de hoeveelheid plastic terug te dringen, blijft natuurlijk gewoon doorgaan maar zal nu na de Kerst meer aandacht krijgen.

The Lifeline, 3FM en het Rode Kruis organiseren de actie van Serious Request. Van 18 t/m 24 december 2019 lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor het onderwerp mensenhandel te vragen en geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en te herkennen.  

Op de Grote Markt zullen op de startwoensdag allerlei activiteiten plaatsvinden met optredens van verschillende artiesten. Verder is er gelegenheid om geld aan te bieden voor de actie. Onze school is daar aanwezig van 13.30 uur tot ongeveer 14.30 uur en we gaan daar op verschillende manier aan meedoen. Een van de ideeën is dat per opleiding 25 leerlingen bij het cheque-point op de Grote Markt aanwezig zullen zijn en ook een bijdrage zullen leveren aan het programma. 

De komende weken zullen er op school verschillende acties plaatsvinden om geld in te zamelen. We willen een oproep doen aan iedereen op onze school om daar een bijdrage aan te leveren. Ook zullen gastlessen van het Rode Kruis worden gegeven over de omvang van mensenhandel en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers. Details hierover worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van het Rode Kruis. Ook via onze eigen pagina op de website van 3FM Serious Request kunnen de acties gevolgd worden. 

Heeft u/heb je een goed idee voor een actie? Stuur dan een mail naar de mentor van uw kind of naar info@ostrealyceum.nl. We kunnen dan de verschillende acties toevoegen op onze actiepagina bij 3FM Serious Request en zo acties, streefdoelen en werkelijk opgehaalde bedragen inzichtelijk maken.

We hopen op een geslaagde actie!