Nieuwbouw update maart 2024

Update maart 2024
Hier is hij dan: de eerste nieuwbouw-update van het Ostrea Lyceum. Via deze nieuwsbrief houden we u periodiek op de hoogte van alle plannen en vorderingen rondom de nieuwbouw op locatie Fruitlaan 3. Zo blijft u steeds geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Verderop in deze brief leest u op welke momenten de nieuwsbrief dit schooljaar verschijnt. Het zal een druk jaar worden, maar daar krijgen we dan wel iets heel moois voor terug!

Van de 'bouwjuf'


Mijn naam is Irene van Meel. Naast dat ik teamleider mag zijn van de onderbouw op de Fruitlaan, mag ik mij ook actief bezighouden met de nieuwbouw. Een ontzettende leuke taak. De nieuwbouw is iets waar wij als school al jaren naar uitkijken. We vinden het dan ook heel fijn dat we naar alle waarschijnlijkheid komende zomer mogen gaan bouwen. Natuurlijk weten we het pas zeker nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, waarbij we natuurlijk hopen op een positieve uitkomst voor onze school. Om daarna snel te kunnen schakelen, zijn er al veel voorbereidingen getroffen. Zo hebben we een bouwbedrijf en een architectenbureau gevonden. Peters Bouw & Onderhoud is een bouwbedrijf dat veel ervaring heeft met het bouwen van scholen en de architecten van architectenbureau De Twee Snoeken hebben al meerdere scholen ontworpen. Dat geeft ons een vertrouwd gevoel.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een ontwerp. Een school bouw je voor minimaal zeven generaties, dus we hebben met elkaar veel nagedacht over een zo optimaal mogelijk schoolgebouw. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. De afgelopen weken kregen we steeds aangepaste tekeningen van de architect naar aanleiding van alle feedback die wij wekelijks gaven. En elke week worden wij als school er blijer van.

Het is ontzettend tof om te zien hoe een gebouw echt ónze school wordt. Het Ostrea-gevoel is immers bijzonder en dit gevoel moeten we in ons nieuwe gebouw ook zeker behouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. In de school staan moodboards en grote posters met tekeningen. Dagelijks lopen er leerlingen langs om te kijken en allemaal zijn ze enthousiast: 'Wordt het echt zo mooi?' is een veelgehoorde uitspraak. Ik hoop dat het nog veel mooier wordt dan de tekeningen laten zien. Ik heb er in ieder geval veel zin in en kan niet wachten tot de eerste paal de grond ingaat.

Terugblik informatiebijeenkomst
Op 17 januari organiseerden we een eerste bijeenkomst om de plannen voor de nieuwbouw te presenteren. 's Middags werden alle medewerkers geïnformeerd en aansluitend de leerlingen, hun ouders/verzorgers en omwonenden. Ongeveer 130 mensen waren bij de presentaties aanwezig. Iedereen was in de gelegenheid om in gesprek te gaan met iemand van de schoolleiding, het architectenbureau en de bouwgroep. Ook een vertegenwoordiging van de gemeente Goes was aanwezig.

Via presentaties, moodboards en stalen van o.a. vloer- en wandbekleding konden belangstellenden al een goede indruk krijgen van de sfeer die de nieuwe school moet gaan uitstralen. Via kaartjes werden tips en tops achtergelaten in de ideeënbus. Heeft u ook nog een compliment of een aandachtspunt? Mail dat dan naar nieuwbouw@ostrealyceum.nl met als onderwerp 'Nieuwbouw'.

Interview 
In elke nieuwsbrief laten we één van de betrokkenen aan het woord komen over de nieuwbouw. We beginnen met Eric Boerhout, rector/bestuurder van het Ostrea Lyceum.
 
We spreken Eric Boerhout over het nieuwbouwtraject. Kort na zijn aanstelling, inmiddels ruim drie jaar geleden, heeft hij de eerste bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Goes. 
 
Eric, kan je ons kort meenemen in het traject van de nieuwbouw?  
“De bouwaanvraag die ik toen heb ingediend, is opgeschort. De gemeente gaf de voorkeur aan een gezamenlijke aanpak waarbij de scholen voor voortgezet onderwijs in Goes samenwerkten aan een integraal huisvestingsplan. Daar is de afgelopen jaren met vereende krachten aan gewerkt, in nauw overleg met collega-bestuurders en de gemeente Goes. Hierin is ook onze bouwaanvraag opgenomen. De afgelopen drie jaar heeft er dus veel gespeeld, maar de wens voor nieuwbouw was er al veel langer, er werd al meer dan 10 jaar over gesproken.”
 
Wat is de rolverdeling in het nieuwbouwtraject? 
“De gemeente Goes is cruciaal in dit geheel, want zij stelt de financiële middelen ter beschikking. De bouw van schoolgebouwen is een gemeentelijke taak, dus zonder de gemeente is er geen nieuwbouw mogelijk. Gemeente Goes is een meer dan prettige gesprekspartner in het hele traject en is vanaf het begin aangehaakt bij het ontwerp. Ze denken mee, kijken actief mee naar oplossingen, maken tijd vrij en als er noten te kraken zijn dan doen we dat samen. Het bouwheerschap ligt bij Ostrea, dat betekent dat wij zeggenschap hebben over de uiteindelijke indeling en functionaliteit van het gebouw. Voor de gemeente is het belangrijk dat de nieuwbouw past in de visie die de gemeente heeft voor het gebied en dat bijvoorbeeld de parkeersituatie en veiligheid goed is geregeld. 
 
Wij brengen onze kennis in over onderwijsontwikkeling, maar voor de vertaling naar fysieke ruimtes hebben we experts ingeschakeld. Binnen de school zijn alle teams betrokken via diverse bijeenkomsten. En we hebben een centraal aanspreekpunt: onze eigen bouwjuf Irene haalt alle input en ideeën op en is de verbindende factor. Er moet veel beslist worden, bijvoorbeeld welke ruimtes we willen in het gebouw. Denk aan open leerpleinen, bergingen, een mediatheek. Dit is een heel intensief traject waarin met regelmaat veranderingen worden doorgevoerd. Juist kleine details kunnen heel belangrijk zijn. Irene is daar 100% van haar tijd mee bezig en ook andere collega’s besteden veel tijd aan het nieuwbouwtraject.”
 
Wat is nu de status?  
“De nieuwbouw staat geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering in april. Als daar een positief besluit uitkomt, dan wordt het bouwbudget toegekend en kunnen we beginnen. Dit gaat over miljoenen euro’s dus het is zeker geen lichtvaardig besluit, er is veel tijd besteed aan grondig onderzoek en voorbereiding. Stel dat er een GO komt, dan hebben we nog even de tijd om te sleutelen aan het definitieve ontwerp en dan is de planning om in augustus te starten met de sloop.”
 
Waar kijk je persoonlijk naar uit? 
“Op 6 april organiseren we een grote reünie, daar is enorm veel animo voor. Er zit zoveel historie in het huidige gebouw. Veel mensen kijken terug op een hele leuke schooltijd hier en komen graag nog eens terug. Ik kijk echt uit naar die dag en naar de mooie verhalen en herinneringen die zeker voorbij gaan komen.”
 
Data
De nieuwsbrief wordt dit schooljaar verstuurd op de volgende momenten: 
half maart
half april
half juni
De nieuwsbrief wordt in maart en april zowel digitaal verstuurd als huis-aan-huis bezorgd bij de omwonenden. Daarna wordt de nieuwsbrief alleen nog digitaal verstuurd. Wilt u op de hoogte blijven, maar heeft u nog geen mailadres doorgegeven? Dat kan nog steeds via nieuwbouw@ostrealyceum.nl met als onderwerp 'Nieuwsbrief'. We voegen uw gegevens dan toe aan de mailinglijst zodat u ook op de hoogte blijft.
 
In de nieuwsitems op onze website kunt u de verstuurde nieuwsbrieven ook altijd terugvinden. Of volg ons op de socials, belangrijke ontwikkelingen zullen ook daarop terug te vinden zijn.