Ostrea en Pontes gaan fuseren

Het Ostrea Lyceum en Scholengroep Pontes gaan bestuurlijk fuseren. Zij hebben hiervoor goedkeuring en instemming ontvangen van respectievelijk de raden van toezicht en de medezeggenschapsraden van beide stichtingen. Daarnaast gaven gemeente Goes en gemeente Schouwen-Duiveland een positief advies.

Het voorgenomen besluit tot fusie werd in juli voorgelegd aan de betreffende partijen. “Wij zijn erg blij met deze steun en goedkeuring. Ons gezamenlijke doel is leerlingen in de Oosterschelderegio nu en in de toekomst een duurzaam, breed én gevarieerd aanbod te garanderen. Met een bestuurlijke fusie kunnen we samen de stappen nemen die daarvoor nodig zijn”, aldus bestuurders Klaas Terlage van Pontes en Eric Boerhout van Ostrea.

Samen sterker 
Een bestuurlijke fusie versterkt de positie van de scholen als het gaat om onderwijsuitdagingen zoals personeelstekorten en schommelende leerlingaantallen, en
speelt in op ontwikkelingen zoals nieuwe bekostigingsmethoden, verduurzaming en huisvesting. Beide bestuurders benadrukken: “Het doel van de bestuurlijke fusie is niet om mavo, havo en vwo-scholen samen te voegen. Nieuwe vormen van samenwerking of samenvoeging worden in 2024 wel onderzocht voor vmbo basis, kader en gemengd, zodat we zoveel mogelijk verschillende vmbo opleidingen kunnen blijven aanbieden aan alle leerlingen. Onze samenwerking is van groot belang voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio. Zo kunnen ook toekomstige generaties blijven profiteren van een breed en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.”