Start Junior Academy 2021

Op donderdag 4 november was de aftrap voor de Junior Academy 2021. Bijna 400 groep 8-leerlingen kwamen voor de eerste keer kennismaken met het voortgezet onderwijs en onze school in het bijzonder.

Vol enthousiasme stortten zij zich, onder begeleiding van onze docenten, op vakken als Spaans. Duits, natuur-leven-technologie, economie, scheikunde, techniek en nog veel meer.

De eerste nieuwe vriendschappen werden deze middag al gesloten. Na deze eerste keer volgen deze maand nog 3 Junior Academy middagen waarin de leerlingen twee lesuren volgen op de afdeling van hun keuze. De laatste keer wordt feestelijk afgesloten: alle leerlingen krijgen dan een certificaat als bewijs van deelname.

Een fijne kennismaking en hopelijk helpt dit om het keuzeproces voor een nieuwe school iets makkelijker te maken.