Ondersteuningscoördinator

Ondersteuningscoördinator per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 ontstaat een vacature ondersteuningscoördinator. Het betreft een benoeming voor 0,8-1 fte.

De ondersteuningscoördinator die wij zoeken is iemand die:

  • onafhankelijk en zelfstandig kan functioneren, leidinggevende kwaliteiten heeft naast coachende vaardigheden, communicatief vaardig, enthousiasmerend en empathisch is en goed kan plannen en organiseren en kan samenwerken. Buiten eigen kaders kan denken en zich kan verplaatsen in een situatie rondom het systeem van de leerling.
  • ten aanzien van de ondersteuningsstructuur en leerlingenondersteuning een cruciale en aansturende rol kan vervullen. Hij of zij is verantwoordelijkheid voor de aansturing, de coördinatie en de kwaliteit van de ondersteuning. Bovendien heeft hij/zij een spilfunctie waar het gaat om het interne zorg en advies team(ZAT), de contacten met interne en externe ondersteuners en hulpverleners en het Samenwerkingsverband betreffende de leerlingenzorg. Bemiddeling in de richting van oplossingen behoort nadrukkelijk tot de taken.
  • zich zowel intern (gericht op o.a. docenten, mentoren en specialisten die de ondersteuning intern vorm geven) als extern kan oriënteren (gericht op externe zorginstanties, Jeugdzorg, gemeentes e.d.). De ondersteuningscoördinator heeft een belangrijke regie- en verbindingsfunctie, naar aanleiding van deze interne en externe oriëntatie.
  • kennis heeft van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van onderwijs, zoals inclusief onderwijs. De zorgcoördinator of ondersteuningscoördinator heeft kennis van de onderwijsprocessen in de school, weet van klassenmanagement en van de dynamiek die er heerst in een klas in een onderwijsomgeving zoals een school. Kan ook inschatten welke interventies aan te reiken zijn en wat er nodig is om docenten en jongeren competent te laten zijn of te laten worden. 

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een HBO werk- en denkniveau. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal schaal 10 CAO VO (€ 4.301 bruto bij een voltijds dienstverband).

Interesse?

Dan ontvangen we je motivatiebrief inclusief cv graag voor maandag 1 november 2021 via dienstpersoneel@ostrealyceum.nl t.a.v. mevrouw E. Pieterman. Een functiebeschrijving is tevens via dit mailadres op te vragen. Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de heer F.M. van Lamoen (lmo@ostrealyceum.nl).