Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Het Ostrea Lyceum heeft behoefte aan een collega die de pedagogische aanpak samen met de docent gaat vormgeven.
Dit gedurende 4 dagen per week. Het is eventueel ook mogelijk dat we kiezen voor 2 nieuwe collega's die beide 2 dagen werken. 
We zoeken iemand die:
- onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart kan brengen op basis van behoefte/beperkingen leerlingen
- verlengde instructie kan geven
- kennis kan overbrengen van diverse psychopathologie
- die problemen kan analyseren, doelgericht en planmatig kan werken
- een onderzoekende grondhouding heeft
- die het fijn vindt om op het Ostrea Lyceum te werken.

De werkzaamheden zijn op projectbasis en in eerste instantie tot het einde van schooljaar 2022-2023.

Functie eisen
HBO (pedagogiek, pedagogisch medewerker)
Begeleiden/coachen van leerlingen en ouders
Kennis psychopathologie
Methodieken (oplossingsgericht werken, signaleren, observeren, , interventietechnieken, omgaan met lastig/agressief gedrag, vlaggensysteem, geweldloos verzet enz)
Rapporteren (plan van aanpak maken, perspectiefplan kunnen schrijven)
Didactische vaardigheden
Groepsgericht werken

Kwaliteiten
Analytisch denken
Problemen analyseren, doelgericht en planmatig werken
Inlevingsvermogen
Luisteren, doorvragen
Onderzoekende grondhouding
Tactvol
Organisatietalent
Creativiteit
Veerkracht
Zeflvertrouwen
Samenwerken
Zelfstandigheid
Opvoedkundig klimaat neerzetten

 

Indien je interesse hebt in deze functie ontvangen we je motivatie met cv graag voor maandag 9 januari 2023. Deze kan verstuurd worden naar personeelszaken@ostrealyceum.nl t.a.v. Esther Pieterman