docent muziek

2e graads docent muziek

Voor schooljaar 2020-2021 zijn we op zoek naar een collega om de vacature muziek op de afdeling havo/vwo in te vullen. Het betreft 13 lesuren. 

Reacties ontvangen wij graag voor 13 juli 2020 via dienstpersoneel@ostrealyceum.nl.

 

Voor deze docentenfunctie hebben we de volgende basis functie vereisten:
U beschikt over de vereiste bevoegdheid of studeert hiervoor
U bent ambitieus en heeft passie voor uw vak en het onderwijs
U hebt een moderne kijk op het onderwijs en durft deze met collega's te delen
U bent een teamspeler
U stelt zich professioneel op wat in ieder geval betekent dat u:
* flexibel en breed inzetbaar bent
* leerlingen op diverse manieren weet te motiveren
* een pro-actieve houding aanneemt
* de basiscompetenties beheerst en op peil houdt
* de missie van de school onderschrijft